D66: AOW niet automatisch laten meestijgen

Leden van D66 pasten zaterdag op het congres het verkiezingsprogramma op een aantal punten aan. Een van de ingrijpendste aanpassingen is volgens het AD dat de partij niet langer wil dat de AOW automatisch mee stijgt met het minimumloon.

Die koppeling kost miljarden euro’s, terwijl uit een eerder advies van de Raad van State bleek dat armoede onder AOW’ers een minder groot probleem is dan in andere leeftijdsgroepen. Vrijwel alle partijen, ook D66, willen volgens het AD het minimumloon verder verhogen om armoede tegen te gaan. Als het aan D66 ligt, blijft de koppeling met de bijstand wel bestaan, maar de AOW moet niet evenveel meestijgen.

Vrees dat AOW onbetaalbaar wordt

D66 vreest dat de AOW onbetaalbaar wordt. Steeds minder werkenden moeten straks het geld opbrengen voor steeds meer gepensioneerden. De AOW wordt al jaren voor een deel uit de belastingen betaald en niet meer alleen uit de door mensen zelf betaalde premies.