Senioren Journaal van maandag 20 november

50-plussers kijken heus wel naar de toekomst

“Iedereen kan wijze besluiten faciliteren via het stemrecht: jongeren, dertigers, veertigers en ja, ook 50-plussers.” Er is niet alleen toekomst nodig, maar ook geheugen.

Ferrari in mijn hoofd, oud Dafje in mijn lijf

Streeft u het na, honderd worden?, vroeg Trouw aan de lezers. Niet elke lezer antwoordt met een volmondig ‘ja’. “Ik heb een Ferrari in mijn hoofd en een oud Dafje in mijn lijf.”

Omtzigt wil referenda pensioenfondsen

NSC-lijsttrekker Pieter Omtzigt wil dat pensioenfondsen referenda gaan organiseren om te peilen of ze moeten overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel; werkenden en gepensioneerden is iets is opgedrongen waar ze niet mee hebben ingestemd.

Oplossingen van vroeger werken niet meer

In Noord-Brabant hebben 48 organisaties in de ouderenzorg zich verenigd: “We moeten gezamenlijk mensen ervan bewust maken dat de zorg voor ouderen gaat veranderen. De oplossingen van vroeger werken niet meer.”

Geen bejaardenhuis maar zorgcontinuüm

“Bouw woonzorgcentra, een zogenaamd ‘zorgcontinuüm’: een verpleeghuis met aanpalend aanleunwoningen of zorgappartementen voor mensen met lichte zorg.” Met terugkeer van het bejaardenhuis is de oudere niet geholpen.

Duo-wonen als alternatief

Stichting Statiegeld Op Jeugd probeert ouderen niet hun woning uit te krijgen, maar hoopt juist dat ze jongeren verwelkomen. Dubbel winst: “We krijgen straks ook een enorm tekort aan mantelzorgers.”

Verhalend leren en verbeteren

“Verhalen van cliënten, naasten en zorgprofessionals laten zien wat zij belangrijk vinden in de zorg en ondersteuning.” Hiervoor is het kennisdossier ‘Verhalend leren en verbeteren’ uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS.

Groen licht fusie ANBO en PCOB

De ledenraden van ANBO en PCOB hebben groen licht gegeven voor het voortzetten van de ingezette koers naar fusie per 1 januari 2024. Beoogd directeur-bestuurder van de nieuwe vereniging ANBO-PCOB is Anneke Sipkens.

KBO en PCOB lokaal samen verder

Wat landelijk niet is gelukt, gaat naar verwachting op lokaal niveau wel lukken, wordt gemeld uit Winterswijk. KBO en PCOB gaan verder in één vereniging: WBS, Winterswijkse Belangenorganisatie Senioren.

Van 50Plus naar Jongere Ouderen Unie

Het Rotterdamse 50Plus-raadslid Ellen Verkoelen verlaat haar partij en begint een nieuwe: JOU, Jongere Ouderen Unie. Dat zou een sterk verbond van lokale ouderenpartijen kunnen worden.