Het bejaardenhuis is achterhaald

De roep om ‘kleinschalige bejaardentehuizen’ te bouwen is een achterhaald principe, schrijft Noor van den Bergh (oud-directeur Mr L.E. Visserhuis Den Haag) in NRC.

Met stijgende verbazing las Van den Bergh hoe Fleur Agema (PVV) en Nicki Pouw-Verweij (BBB) met grote stelligheid verkondigen dat de bejaardentehuizen terug moeten komen, weliswaar geen ouderwetse bejaardenhuizen met lange gangen”, nee, het moet kleinschalig… Weten zij wel wat dit kosten gaat?

Geacht thuis te blijven wonen

Toen de AWBZ werd vervangen door de AWBZ werd de Wlz en de lichte zorg werd overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet of de WMO vervielen de zorgzwaaartepakketten1 t/m 3. De ouderen met deze ooit gestelde indicatie werden geacht thuis te blijven wonen.

Tussen wal en schip

En daar zit hem nou net de crux, schrijft Van den Bergh in NRC. Want die ouderen vallen nu tussen wal en schip. En dat is vaak onverantwoord. Bovendien vereenzamen deze vaak hele oude mensen, omdat iedereen om hun heen aan het wegvallen is.”

Bouw zorgcontinuüm

Advies van Van den Bergh: “Bouw woonzorgcentra, een zogenaamd ‘zorgcontinuüm’: een verpleeghuis met aanpalend aanleunwoningen of zorgappartementen voor mensen met lichte zorg. Dat zorgt ook voor doorstroom van ouderen uit hun woning naar het woonzorgcentrum. En dan komt er weer ruimte voor anderen, die woningen zoeken. Twee vliegen in één klap!”