Senioren Journaal van vrijdag 20 november

Pleidooi voor gebruiksvriendelijke medicatie

De vergrijzing neemt toe en veel ouderen gebruiken veel geneesmiddelen. Toch wordt bij het ontwerp van die middelen nog onvoldoende gedacht aan die gebruikers, waardoor medicatie moeilijk is in te nemen en de behandeling faalt. Het Europees Geneesmiddelen Agentschap wil de bewustwording vergroten bij fabrikanten, artsen, apothekers en patiënten: een internationaal pleidooi voor gebruiksvriendelijke medicatie voor ouderen.

Ouderen en zieken als eersten vaccineren

De Gezondheidsraad adviseert vooralsnog om 60-plussers en medische risicogroepen als eersten te vaccineren tegen COVID-19. Uitgaande van de huidige situatie wordt op die manier de meeste gezondheidswinst behaald met het beperkte aantal vaccins dat in eerste instantie beschikbaar zal komen.

Regels euthanasie dementerenden verruimd

De regels voor euthanasie op ernstig dementerenden worden ruimer. De regionale toetsingscommissies euthanasie maken vandaag bekend dat zij hun beoordelingscriteria voor artsen in de zogeheten Euthanasiecode op vier punten aanpassen. Zo hoeft een schriftelijke wilsverklaring van een patiënt niet meer juridisch perfect in elkaar te zitten.

Noaberschap Plus+ WestDrenthe

“Wonen en leven met gelijkgestemde 55-plussers in de natuur van een nationaal park in West-Drenthe.” Op Facebook is de 100 jaar oude school te zien waarin Noaberschap Plus+ WestDrenthe negen zelfstandige woningen (vanaf 190.000 euro) en een gemeenschappelijke ruimte realiseert, met daarbij 4000m2 ruimte voor groenten, huisdier en kleinvee.

Meer overhouden dan toen je nog werkte

“Of het besteedbaar inkomen straks hoog genoeg is, hangt af van wensen en toekomstplannen, maar ook van bijvoorbeeld te ontvangen erfenissen”, schrijft Elsevier in een artikel met tips over het opbouwen van pensioen. “Een kleine geruststelling: in de praktijk houden veel gepensioneerden meer over van hun inkomen dan toen ze nog werkten.”

‘Bevorder beeldbellen en belcirkels’

Investeer in en ondersteun initiatieven voor beeldbellen en belcirkels. Die spelen goed in op de behoeften aan onderlinge contacten die thuiswonende ouderen in coronatijd hebben. Beeldbellen en belcirkels zijn, met de juiste ondersteuning, gemakkelijk te organiseren, bieden continuïteit en zijn snel te verspreiden. Dat advies geeft de Raad van Ouderen aan minister De Jonge. De minister had de Raad gevraagd te adviseren over welke initiatieven behouden moeten blijven die in coronatijd zijn ontstaan.

Elektrische fiets als driewieler

Senioren en elektrische fietsen vormen vaak geen gelukkige combinatie, schrijft De Limburger. Theo van den Berg uit Venray en zijn zoon bedachten een prijswinnende oplossing: maak van de elektrische fiets een driewieler. Dat kan met een Tworby, een ombouwset die een normale tweewielige fiets transformeert in een driewieler. Zo’n vijftig fietsenmakers in het land zijn inmiddels dealer van de Tworby en bouwen die in de eigen werkplaats onder de eigen fiets van hun klanten. Ze leveren ook het onderhoud en de service.

Onderzoek spreken over het levenseinde

In hoeverre voeren mensen gesprekken over het levenseinde en met wie en welke knelpunten komen ze tegen bij de gesprekken met de huisarts of praktijkondersteuner? De Patiëntenfederatie heeft onderzoek gedaan, waarbij negen op de tien deelnemers aangeven a dat zij en of hun naaste wel eens nadenken over het levenseinde. Van deze groep geeft 83% aan dat zij en of hun naaste hier wel eens over praten. Deze mensen praten hier vooral over met hun kinderen (56%), hun huisarts (51%) en/of partner (47%).

‘D66 is senioren uit het oog verloren’

Het verkiezingsprogramma van D66 houdt te weinig rekening met 55-plussers, luidt de kritiek van senioren uit de partij volgens de Telegraaf. In een brief aan lijsttrekker Sigrid Kaag laat de 150-koppige thema-afdeling senioren en samenleving weten dat D66 naar hun smaak te veel de oren laat hangen naar ’mensen met een jonge of middelbare leeftijd’. “D66 wil het belastingstelsel herzien, maar de rekening komt vooral bij gepensioneerden te liggen”, geeft voorzitter van de afdeling Hein van der Reijden als voorbeeld. Ook op de thema’s wonen en werken zijn senioren door D66 uit het oog verloren, vindt hij.

Senioren blijven graag in Zoetermeer

De bewoners die zich vanaf 1970 in Zoetermeer vestigden, zijn nu op leeftijd gekomen. Maar waar moeten ze wonen? ArchitectuurPunt hield een goedbezochte lezing (online) over het thema ‘Omzien’ naar elkaar. Hoogleraar volkshuisvesting Peter Boelhouwer onderzocht de ‘verhuisgeneigdheid’ van de senioren. Die is erg laag, want ze zoeken driekamerwoningen waar hun kleinkinderen kunnen logeren. Die huizen zijn nogal schaars. Hij toont de woontorens van het project Den Haag Bellevue. “Een beetje saai wonen, 40 hoog. Dat wordt het niet voor ouderen uit Zoetermeer.”

‘Sinds 2008 slechts één keer indexatie’

“Ook ik heb een zogenaamd welvaart en waardevast pensioen bij ABP. Immers, dat is ons destijds altijd voorgehouden”, schrijft een AD-lezer naar aanleiding van de berichten over het pensioenfonds voor leden van het Europees Parlement. “Ik heb al sinds mijn pensionering in 2008, alleen in 2009 een indexering ontvangen en daarna nooit meer. En nu wordt er zelfs gedacht aan een korting. Het moet niet gekker worden. En zo zijn er duizenden anderen die er net zo over denken, maar er gebeurt niets. Wordt het niet eens tijd dat wij gepensioneerden opkomen voor onze belangen?”