Pleidooi voor gebruiksvriendelijke medicatie

De vergrijzing neemt toe en veel ouderen gebruiken veel geneesmiddelen. Toch wordt bij het ontwerp van die middelen nog onvoldoende gedacht aan die gebruikers, waardoor medicatie moeilijk is in te nemen en de behandeling faalt.

Met een uniek reflectiedocument wil het Europees Geneesmiddelen Agentschap de bewustwording vergroten bij fabrikanten, artsen, apothekers en patiënten. Dat is te lezen in het Pharmaceutisch Weekblad, het vakblad van de apothekers, dat schrijft over een internationaal pleidooi voor gebruiksvriendelijke medicatie voor ouderen.

Langer thuis, complexere therapieën

Ouderen moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen, het aantal therapieën neemt toe en ze worden steeds complexer. “Dit betekent dat goed gebruik van geneesmiddelen veel meer aandacht vraagt dan pakweg twintig jaar geleden”, zegt apotheker Diana van Riet-Nales van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Aandacht voor innamegemak

Hoewel er nog altijd farmaceutische bedrijven zijn die nauwelijks of geen rekening houden met ouderen bij het ontwerp van hun producten zijn de meesten er volgens van Riet-Nales inmiddels wel van doordrongen dat ze serieus aandacht moeten schenken aan zaken als tabletgrootte, breekbaarheid en innamegemak.

Met die ene grote pil gaan we het niet redden

Uiteindelijk,  zegt de CBG-medewerker in het PW, gaat het vaak om simpele dingen: een tablet makkelijker uit een blister kunnen drukken, kunnen breken en innemen, kunnen uitwijken naar alternatieven, zowel qua toepassingsvorm als dosering. Maar ook durven samenwerken met andere disciplines om nieuwe innovaties te kunnen toepassen in de farmacie. “Maatwerk dus, want met die ene grote pil gaan we het niet redden.”