Bredase Inspiratiebus rijdende zorgcatalogus

Zorgorganisaties en mantelzorgers staan voor een flinke uitdaging. Studenten en docenten van Avans Hogeschool werken samen met docent en onderzoeker Niels de Beer mee aan de Bredase Inspiratiebus.

De Inspiratiebus rijdt sinds september langs verschillende Bredase zorginstellingen, wooncomplexen, onderwijsinstellingen en culturele centra. Het project is een initiatief van Avans en zorgverlener Amarant. Cultureel centrum de Nieuwe Veste, de gemeente Breda, thuiszorgorganisatie Surplus, zorgcomplex Thebe en het platform Zorg voor elkaar Breda zijn bij het initiatief aangesloten.

Digitalisering en technologie

Het initiatief laat door middel van technologie en digitalisering aan de zorgsector zien wat er allemaal mogelijk is om verschillende doelgroepen een fijner, uitdagender leven te laten leiden. Denk aan alarmeringssystemen in zorgwoningen voor demente ouderen of een bedmat die bij het opstaan automatisch het licht in de badkamer aanzet. Anderen hebben baat bij een automatische medicijnendispenser die zij zélf kunnen gebruiken, zonder dat er een huisarts of apotheker aan te pas komt.

Zelfredzaamheid

Eigenlijk is de Inspiratiebus volgens de hogeschool dus een soort rijdende catalogus voor de zorg in de breedste zin van het woord. Of het nu gaat om mantelzorgers, zorgverleners of gebruikers zelf. “Met de Inspiratiebus willen we laten zien hoe we sociaal-maatschappelijke vraagstukken met technische oplossingen kunnen beantwoorden’’, vertelt Niels de Beer, werkzaam bij de verschillende opleidingen binnen de Academie voor Gezondheidszorg en het Ondernemerscentrum. “Het gaat dan vooral over zelfredzaamheid van ouderen of mensen met een verstandelijke beperking. Enerzijds om de druk op de zorg te verminderen, anderzijds om mantelzorgers en mensen kennis te laten maken met technologie.’’