Senioren Journaal van donderdag 19 oktober

Ouderen helpen graag andere ouderen

In de verkiezingscampagne is ouderenzorg nauwelijks een thema, maar de vergrijzing vraagt om scherpe keuzes. “Investeer in de fitheid en productiviteit van ouderen” en vergeet niet dat “veel ouderen ontzettend graag andere ouderen helpen”.

Verhoging pensioen onzeker

Pensioenfondsen hebben voldoende geld in kas, maar toch is het allerminst zeker dat de pensioenen per 1 januari 2024 omhoog gaan. Dat heeft te maken met zorgen over de economie en de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. De Koepel Gepensioneerden vindt dat ouderen gemakkelijk opzij worden geschoven.

Proef met wooncomplex jong en oud

Corporatie ZOwonen bouwt in Amstenrade een wooncomplex met 34 appartementen voor ouderen en 14 voor jongeren (vanaf 23 jaar) met een sociaal hart. De nieuwe woonvorm moet leiden tot meer verbinding.

Digitale Zorg Uit en Thuis

De Participatieraad Ouderen Overijssel hield een symposium met onder meer presentaties over: Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn, Seniorvriendelijk Ziekenhuis en E-forto handknijpkracht, meting veerkracht van ouderen.

Vroegpensioen niet bijster populair

De FNV vindt dat te weinig mensen met zwaar werk beroep doen op een uitvloeiregeling, terwijl de behoefte er wel degelijk is. Vermoeden is dat mensen de regeling niet gebruiken omdat ze er koopkracht voor moeten inleveren.

Pre-mantelzorgwoning 75+ zonder indicatie

In Zeeland is Reimerswaal de eerste gemeente die pre-mantelzorgwonen mogelijk maakt. Een zorgindicatie is voor 75-plussers niet nodig, “omdat we ervan uit gaan dat deze groep binnen nu en enkele jaren mantelzorg nodig heeft.”

Samenwonen belonen

“Arnhem wil samenwonen vanuit vriendschap en liefde belonen”, staat in de ontwerp-Woonvisie. Daarnaast krijgen ouderen extra aandacht, “met voorzieningen in elke wijk waar zij samen van hun oude dag kunnen genieten.”

Bouwen senioren en starters vergelijkbaar

In Mijdrecht worden 114 woningen gebouwd voor starters en senioren. “De woonbehoeften van senioren en starters blijken tot op zekere hoogte vergelijkbaar.” Er kan bijvoorbeeld aan de bouw van hofjes gedacht worden.

Toolbox samen beslissen bij de huisarts

De werkwijze ‘Samen beslissen met ouderen’ helpt ouderen om zich goed voorbereiden op het bezoek aan de huisartsenpraktijk. “Daardoor hebben ouderen gesprekken over wat zij écht belangrijk vinden.”

House-opa (91) naar Amsterdam Dance Event

De 91-jarige Johan de Vries uit Haarlem, beter bekend als house-opa, is helemaal klaar voor het Amsterdam Dance Event. Hij is gek op dance en technomuziek en pakt regelmatig een feestje mee. “Ik ben echt wel met mijn tijd meegegaan”.