Oproep tot verhogen pensioen

De Koepel Gepensioneerden roept in de Telegraaf pensioenfondsen, die mogelijk voorzichtig zijn met indexeren in aanloop naar het nieuwe stelsel, op om hun voet van de rem te halen. “Ouderen worden makkelijk opzijgeschoven”, zegt Dick van der Windt, bestuurder van de Koepel Gepensioneerden. “Er is nu eindelijk weer de ruimte om te indexeren. Dat is ook hard nodig, want er is nog steeds een achterstand uit vorige jaren. Over 2022 werden de pensioenen gemiddeld met 6,5% verhoogd, terwijl er een inflatie van ruim 14% was.”

Buffers opbouwen en verdelen

Het kan zijn dat fondsen nu wat voorzichtiger zijn, om straks met een veilige buffer de oversteek naar het nieuwe stelsel te kunnen maken. De buffers die nu worden opgebouwd, moeten uiteindelijk wel bij de deelnemers terechtkomen. Van der Windt zegt in de Telegraaf begrip te hebben voor dat standpunt, maar is ook bang dat gepensioneerden achteraan moeten aansluiten bij die verdeling. “Er moet een grote groep mensen worden gecompenseerd, met name degenen die nog pensioen opbouwen. Wij willen voorkomen dat er voor gepensioneerden straks minder overblijft na die verdeling.”