Problemen ouderenzorg niet meer te negeren

In de verkiezingscampagne is ouderenzorg nauwelijks een thema, maar de vergrijzing vraagt om scherpe keuzes, zeggen experts in de Volkskrant. Drie ontwikkelingen maken duidelijk dat de problemen niet vanzelf weggaan: 1. De kosten van ouderenzorg rijzen de pan uit; 2.Aantal mantelzorgers per oudere daalt razendsnel; 3.Wachtlijsten verpleeghuizen groeien en groeien.

“Nederland is kampioen!” Maar dan wel in een bedenkelijke discipline, aldus de Volkskrant: van alle westerse landen geven wij het meeste uit aan ouderenzorg. Nog voor landen als Noorwegen, Zweden en Duitsland. En aan de groeipercentages te zien, gaat dat de komende jaren niet veranderen.

Meer zelf betalen en helpen

Volgens Bram Wouterse, universitair hoofddocent gezondheidseconomie aan de Erasmus School of Health Policy and Management in Rotterdam, moet de boodschap : we moeten met wat minder toe, mensen zullen meer zelf moeten betalen en meer zelf zorg verlenen. Volgens hem is er ‘geen reden tot pessimisme’. ‘We kunnen ook in 2040 fatsoenlijke ouderenzorg leveren, met eerlijk verdeelde lasten, ook voor mensen met een kleine portemonnee. Maar dat vergt wel scherpe keuzes.’

Positieve bril

Het zijn met name 85-plussers die mantelzorg nodig hebben, en het zijn met name mensen tussen de 50 en 75 jaar die mantelzorg leveren, zegt Ruben van Gaalen, onderzoeker bij het CBS en bijzonder hoogleraar levensloopdynamiek (UvA).Als je er met een positieve bril naar kijkt, zegt Van Gaalen in de Volkskrant, toont vergrijzing het succes van een samenleving. ‘We moeten omarmen dat we zo lang blijven leven, en dat het kindertal daalt omdat we ervan kunnen uitgaan dat ze blijven leven.’

Ouderen helpen ouderen

Dat betekent in de praktijk: investeer in de fitheid en productiviteit van ouderen, betrek ze bij het verlenen van zorg aan elkaar, vind woonvormen uit waarin zij bij elkaar wonen zonder dat ze hun autonomie verliezen. Van Gaalen: ‘Wat volgens mij wordt vergeten, is dat veel ouderen ontzettend graag andere ouderen helpen. De een kan boodschappen doen, de ander meerijden naar een doktersafspraak. Ook de mogelijkheid om een ander te helpen, creëert welzijn.’