Senioren Journaal van donderdag 19 januari

Met mantelwonen ruimte voor nabuurschap

De gemeente Oss wil het mogelijk maken dat mensen met elkaar op één erf kunnen wonen, zonder dat er mantelzorg nodig is. Bij zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen hoort ook dat mensen wat meer naar elkaar omkijken, een oogje in het zeil houden of simpelweg elkaar gezelschap houden, zegt wethouder Sydney van den Bergh in Arena Lokaal. “Met mantelwonen kunnen we deze vorm van nabuurschap heel mooi ondersteunen en bouwen we echt aan gemeenschappen.” In het Brabants Dagblad zegt de wethouder dat Oss met het nieuwe beleid de grenzen heeft opgezocht van wat er mogelijk is in Nederland.

Blijven Gaan in de sportschool

Door te sporten hebben de senioren steun aan elkaar, zo is te zien in de MAX documentaire Blijven Gaan vanavond op Nederland 2 (22.20-23.25 uur): herkomst en sociale status vallen weg. De sportschool verbroedert en bezorgt de ouderen ongekend plezier. Ondanks het fanatieke sporten is het verval niet tegen te houden. Volgens de Volkskrant is eenzaamheid een prominent thema in de door Wilfried de Jong ingesproken documentaire. De Telegraaf noteert: Oud worden is niet voor watjes.

Weinig vraag naar ‘gratis’ €300

Zo’n 60 procent van de armlastige inwoners in Wijk bij Duurstede die een gratis klantenspaarpas met daarop 300 euro mochten ophalen bij de gemeente, heeft dat niet gedaan. “Doodzonde en heel triest’”, reageert de voorzitter van de Wijkse Algemene Ouderen Bond. “Ik wil van de daken schreeuwen dat mensen die ervoor in aanmerking komen, dit cadeautje moeten ophalen. Ze hebben er recht op.”

Nog geen opname-ineens eigen pensioenpot

Eigenlijk had iedereen die na 2021 met pensioen is gegaan al maximaal 10% uit de eigen pensioenpot moeten kunnen opnemen, een bedrag van duizenden euro’s en voor hoge inkomens soms tienduizenden. Maar de ingangsdatum is al meerdere keren uitgesteld. Begin volgend jaar is ‘haalbaar’ denkt de minister Carola Schouten nu volgens het FD, maar ze legt zich daar nog niet op vast.

Subsidieregeling collectieve woonvormen

Een grote groep Brabanders, van starters tot senioren, heeft geen schijn van kans op een betaalbare woning, ziet gedeputeerde Erik Ronnes ‘elke dag’. Voor inwoners die collectieve woonvormen zien zitten, komt er een subsidieregeling, met in met eerste instantie 5 miljoen euro.

Na val vaak lang op de grond

In Nederland belandt elke 5 minuten een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een valongeval. In de data van 2021 ziet VeiligheidNL dat 10 procent van de ouderen die in huis zijn gevallen langere tijd op de grond hebben gelegen. In 2010 was dit 3 procent. In 10 jaar tijd is dit aantal dus verdrievoudigd.

Hofje wordt het nieuwe wonen

Zeventig procent van de koopwoningen in Haag en Hof in Houten is voor 55-plussers. Het Lokaal, de ‘huiskamer’ van het hofje, dient als ontmoetingsplek voor Houten-Noordoost. “Dit wordt het nieuwe wonen voor ouderen. Je bent op jezelf, terwijl je toch onderdeel vormt van een gemeenschap.”

Actief en kapitaalkrachtig op Senioren Expo

De Senioren Expo, die deze week voor de 19e keer plaatsvindt in congrescentrum Koningshof Veldhoven, richt zich op de ‘actieve kapitaalkrachtige oudere consument’, aldus organisator Expolaan bv in het Eindhovens Dagblad. Volgens KBO-Brabant, een van de partners bij de organisatie, is het aanbod diverser dan vóór corona. De Senioren Expo duurt nog tot en met zondag 22 januari.

Ouderenmishandeling vaak door overmacht

Een op de twintig senioren wordt op enig moment slachtoffer van ouderenmishandeling. Vaak gebeurt het niet eens opzettelijk, zegt Veilig Thuis. “In de meeste gevallen is er sprake van overmacht.” Veilig Thuis ziet steeds meer situaties van geweld dat ontstaat door overbelasting van mantelzorgers.

Bordspel rondje door je eigen toekomst

Om 55-plussers te helpen om over hun woonwensen na te denken is een bordspel ontworpen: het Hop-on Hop-off spel (een rondje door je eigen toekomst), een initiatief van Woonstichting Valburg. “We weten dat er soms een taboe rust op gesprekken over ouder worden en wat daar allemaal bij komt kijken. Nadenken over je woontoekomst hoort daar ook bij. Met dit spel proberen we dat gesprek makkelijker te maken”, aldus de Woonstichting in AD Rivierenland.

Huis van Morgen ook presentaties op locatie

Het Huis van Morgen in Panningen gaat doelgroepen proactiever benaderen en de samenwerking in de regio uitbouwen. Dat werd aangekondigd bij het beklinken van de voorzetting van de samenwerking met o.a. gemeenten en corporaties.  Er komen korte presentaties op locatie, voor onder meer ouderen, mantelzorgers en ondersteuners.

Valentijn Galafestival studenten en ouderen

Voor eenzame ouderen is er op 10 februari in Leiden veel soep en liefde op het Valentijn Galafestival, aldus Sleutelstad. Het evenement wordt georganiseerd door Oma’s Soep in Leiden en Incluzio Leiden. “Het samenkomen en humor staan op de voorgrond.” Ouderen worden aan studenten gekoppeld. “Er ontstaan vriendschappen uit.”

Betaalbaar huren met Wlz-indicatie

Holikiday realiseert betaalbare huurwoningen  voor ouderen met een Wlz-indicatie, aldus een artikel in Duurzaam Gebouwd. De zorg wordt uitbesteed aan Het Andere Wonen. “In onze complexen wonen zorgondernemers van Het Andere Wonen die samen met een lokaal team zorg verlenen.”

Laat rechter tot zijn tachtigste doorwerken

Rechtbankpresidenten signaleren een groot rechterstekort . Een oud-rechter stelt in NRC voor de rechter als plaatsvervanger tot zijn tachtigste te laten doorwerken. “Aan de gerechten kan worden overgelaten om kritisch te beoordelen of de plaatsvervanger nog goed functioneert.” “De winst voor de rechtspraak is evident. De winst voor de rechter is voortgezette arbeidsvreugde. En de burger die op een vonnis wacht, wordt eerder bediend. Een win-win-winsituatie dus.”

Haalbaarheidsscan ontmoetingsruimte

“Wilt u bij uw wooninitiatief ook een ontmoetingsruimte voor de buurt realiseren? Check hier de haalbaarheid!” Platform31 helpt initiatiefnemers praktisch op weg. “Niet alleen met relevante kennis en inspirerende voorbeelden, ook met een online haalbaarheidsscan.”