Senioren Journaal van vrijdag 19 februari

Achmea initiatief woonvormen

Syntrus Achmea en Zilveren Kruis hebben gezamenlijk een aanpak ontwikkeld om bij te dragen aan de ambitie om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Beide onderdelen van Achmea werken hiervoor samen met architectenbureau Juli Ontwerp, dat

recent als beste uit de bus kwam met het ontwerp van een gemeenschappelijke woonvorm voor ouderen. Met dit concept gaan Syntrus Achmea en Zilveren Kruis het gesprek aan met gemeenten, projectontwikkelaars en investeerders om de voorstellen in praktijk te brengen en concrete locaties te vinden.

Meer uitvaart, minder pensioen

Volgens ASR-topman Jos Baeten heeft de pandemie wel impact op de resultaten van de verzekeraar, maar is het netto effect nihil, zegt hij in de Telegraaf. Zo zorgt een flinke daling van woon-werk-verkeer voor veel lagere schadelasten. De oversterfte onder voornamelijk 80+’ers heeft als effect dat er weliswaar meer uitvaartpolissen moeten uitkeren, maar tegelijkertijd hoeven pensioenverzekeringen dat minder door het vroegtijdig overlijden van verzekerden.

Nadenken over een generatiepact

Anders dan in landen als Frankrijk en Zweden is het publieke gesprek over demografie hier zwak ontwikkeld, schrijft Paul Scheffer in zijn column in NRC. “Toch ontkomen we niet aan zo’n gesprek. De conflicten in coronatijd geven een indruk van de nabije toekomst. In plaats van ons te verliezen in een strijd tussen jong en oud moeten we nadenken over een generatiepact. Het is geen goed idee om de 3 miljoen gepensioneerden van straks een schuldgevoel aan te praten omdat ze lang willen leven en prettig willen wonen.”

Verstoken van Wmo-hulp

“Uren huishoudelijke hulp die nog verder worden teruggeschroefd of hulp die geregeld helemaal niet komt opdagen. Daarmee krijgen mensen te maken die via de Wmo ondersteuning in het huishouden krijgen. In acht op de tien Nederlandse gemeentes dreigt dit jaar een begrotingstekort.” De gevolgen hiervan voor de Wmo zijn vanavond te zien in Meldpunt om 19.20 uur bij Omroep MAX op NPO 2.

‘Samen voor een eerlijk pensioen’

Zeven belangenbehartigers met een achterban van een half miljoen Nederlanders gaan samenwerken om een vuist te maken tegen het pensioenbeleid van de overheid. De partijen werken samen onder de naam ‘Samen voor een eerlijk pensioen’ en willen dat wordt gestopt met het verder uithollen van het pensioenstelsel. De samenwerking is een initiatief van ConsumentenClaim, Vereniging Woekerpolis.nl, Stichting Woekerpolisproces, seniorenvereniging KBO-Brabant, Stichting Pensioenbehoud, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen en het Landelijk Actiecomité ‘Red het pensioenstelsel’.

Apothekers willen centrale rol

De apothekersorganisatie KNMP pleit voor een centrale rol van apothekers bij de zorg rondom ouderen. Dat bracht de KNMP naar voren tijdens de ‘Week van de dialoog’ die het ministerie van VWS organiseerde en waarin de dialoognota ‘Ouder worden 2020-2040’ centraal stond.

Verzorgingshuis mocht bezoekstop hanteren

In een kort geding hebben de dochters van een bewoonster toegang tot het verzorgingshuis geëist. Vanwege een ernstige corona-uitbraak heeft het verzorgingshuis de deuren voor bezoekers gesloten, met uitzondering van naasten van bewoners die zich in de laatste levensfase bevinden. De dochters eisen toegang op grond van artikel 8 EVRM (recht op family life). De voorzieningenrechter oordeelt dat het verzorgingshuis ingrijpende maatregelen, die het recht op family life inperken, mocht nemen in het belang van de gezondheid van bewoners en medewerkers en de samenleving als geheel, schrijft Medisch Contact.

De toga past 70-plus nog prima

Voordat corona de samenleving lamlegde, kampte de rechtspraak al met een achterstand in het afdoen van 23.000 strafzaken. Daar kwamen er tijdens corona 17.000 bij. Intussen zijn 73 rechters ingeschakeld die eigenlijk al met pensioen waren. Op hen is een beroep gedaan om hun kennis en ervaring in te zetten om de achterstanden weg te werken. Ze willen een bijdrage leveren aan de samenleving. Drie rechters vertellen erover in de Telegraaf. “Ik heb meer tijd voor een zaak.”

Geen steun quotum seniorenwoningen

In Amersfoort willen Lijst Sanders en Denk dat er een verplichting komt om bij alle nieuwbouwplannen 25% daarvan te bestemmen voor seniorenwoningen, meldt De Stad Amersfoort. “Helaas werd dit plan verworpen door de andere politieke partijen.”

‘Absurd, bejaarden in een reservaat stoppen?’

De Nederlandse economie moet op 1 maart weer open, bepleit een groep economen en artsen. Maar kan dat wel? Virologen en andere medische experts snappen de frustratie, maar maken gehakt van het idee, aldus het AD. “Wie gaat de familie van een patiënt vertellen dat hun moeder wordt opgeofferd voor de economie?” Het scheiden van ouderen en jongeren is in een land als Nederland bovendien een illusie, zeggen de deskundigen. “Die 4,5 miljoen ouderen en kwetsbaren leven niet allemaal in een afgesloten deel van het land, hè.”

’Coronastrategie moet anders’

Herstel NL en het Artsen Covid Collectief bepleiten een andere coronastrategie, met veilige zones voor o.a. 60-plussers. Over hun exitstrategie uit de lockdown zijn de meningen verdeeld: 46 procent van de 6712 deelnemers aan de Stelling van de Dag in de Telegraaf is voorstander, maar een bijna evengrote groep – 43 procent – is fel tegen. Twee derde van de respondenten vindt dat de aanpak van de coronacrisis inderdaad heel anders moet. De meesten geloven namelijk niet dat de coronacrisis door de huidige aanpak tot een goed einde zal komen.