Achmea initiatief woonvormen

Syntrus Achmea en Zilveren Kruis hebben gezamenlijk een aanpak ontwikkeld om bij te dragen aan de ambitie om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen.

Beide onderdelen van Achmea werken hiervoor samen met architectenbureau Juli Ontwerp. Doel van de gezamenlijke aanpak is om gemeenten te overtuigen meer ruimte te creëren voor gemeenschappelijke woonvormen waarmee senioren langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Samen zelfstandig

Architectenbureau Juli Ontwerp kwam recent als beste uit de bus met het ontwerp van een gemeenschappelijke woonvorm voor ouderen. Met dit concept gaan Syntrus Achmea en Zilveren Kruis het gesprek aan met gemeenten, projectontwikkelaars en investeerders om de voorstellen in praktijk te brengen en concrete locaties te vinden. Zowel woningcorporaties als institutionele beleggers kunnen in deze woningen investeren. Syntrus Achmea, initiatiefnemer van het project Samen Zelfstandig, belegt namens pensioenfondsen en verzekeraars al ruim tien jaar in zorgvastgoed.

Manifest

Dit is te lezen in een verkiezingsmanifest van Zilveren Kruis voor 5 essentiële veranderingen om gezondheid en zorg dichterbij te brengen. Een van de punten uit dit manifest: Laat ouderen zo lang mogelijk thuis wonen. “Om ouderen langer in hun vertrouwde omgeving te laten wonen, zijn nieuwe zorgconcepten beschikbaar. Geen standaardaanbod van thuiszorg, maar een traject waardoor ouderen weer onafhankelijk en zonder begeleiding thuis wonen.”

Valpreventie

Hoe Zilveren Kruis dit dichterbij wil brengen? Door nieuwe vormen van financiering, door de eigen bijdragen in de Zvw, Wmo en Wlz zo op elkaar af te stemmen dat mensen geen financiële drempels ervaren, en dus door samen met anderen nieuwe, gemeenschappelijke woonvormen te ontwikkelen. Naast het initiatief voor de woonvormen wordt als voorbeeld genoemd: valpreventie. “Samen met de gemeente Amsterdam ontwikkelde Zilveren Kruis een handreiking voor een integrale, werkbare aanpak voor valpreventie.”

Niet onnodig afhankelijk

Als voorbeeld van langer zelfstandig thuis wonen beschrijft Zilveren Kruis: als een 85-jarige man weduwnaar wordt, dan halveert zijn levensverwachting. Zonder medische reden neemt de kans ook toe dat hij naar een verpleeghuis moet. Want hij is het niet gewend om zijn eigen boontjes te doppen. Letterlijk en figuurlijk. Zilveren Kruis wil ervoor zorgen dat hij leert zijn eigen eten te koken of gebruik kan maken van een maaltijdvoorziening. Zijn eigen ogen kan druppelen met een druppelbril. En zijn kwaliteit van wonen en leven kan verbeteren met behulp van domotica en e-health-oplossingen. Zodat hij niet onnodig afhankelijk is van de (thuis-)zorg.