‘Samen voor een eerlijk pensioen’

Zeven belangenbehartigers met een achterban van een half miljoen Nederlanders gaan samenwerken om “een vuist te maken tegen het pensioenbeleid van de overheid”. De partijen werken samen onder de naam ‘Samen voor een eerlijk pensioen’ en willen dat wordt gestopt met “het verder uithollen van het pensioenstelsel”.

De samenwerking is een initiatief van ConsumentenClaim, Vereniging Woekerpolis.nl, Stichting Woekerpolisproces, seniorenvereniging KBO-Brabant, Stichting Pensioenbehoud, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen en het Landelijk Actiecomité ‘Red het pensioenstelsel’.

Genoeg geld in kas

Volgens hen hebben pensioenfondsen genoeg geld in kas en maken ze jaarlijks voldoende rendement om de pensioenen van werkenden en gepensioneerden te laten meestijgen met de kosten van levensonderhoud. Ook kunnen eerder niet-doorgevoerde indexeringen alsnog uitbetaald worden. Fondsen mogen niet indexeren wegens de eisen die de overheid sinds 2007 aan fondsen stelt. Deze eisen bestonden vroeger niet en andere EU-landen stellen deze eisen ook niet aan hun fondsen, stellen ze.