Senioren Journaal van woensdag 18 januari

Gezondheid belangrijkste verhuisreden

Gezondheid blijkt voor ouderen de belangrijkste reden om verhuisplannen in daden om te zetten. Vooral onder respondenten vanaf 75 jaar. Ook de gewenste nabijheid van potentiële mantelzorgers (vaak kinderen) is een belangrijke trigger om te verhuizen. Dit blijkt uit een onderzoek van Hsiung Ming Bruins, die voor zijn studie Human Geography in samenwerking met Companen de verhuiswensen van 55-plussers analyseerde.

Radicale focus op behoefte van de oudere

“Het Senioren Netwerk is van mening dat oplossingen gezocht moeten worden in een radicale focus op de behoefte van de oudere en zijn omgeving met veel oog voor de kwaliteit van leven.” Dit schrijft Senioren Netwerk Nederland aan Kamerlid Corinne de Jong-Ellemeet van Groen Links, die vroeg om input voor de aanpak van problemen in de zorg aan (kwetsbare) ouderen.

Driehoek wonen, zorg en pensioen

Jaren zijn we met de omslag naar het nieuwe pensioenstelsel bezig geweest. Maar daarmee is het niet klaar, schrijft FD-columnist Jannie Benedictus. Een van de onderwerpen voor een volgende transitie is voor haar meer samenhang in de driehoek wonen, zorg en pensioen.

Zelf oplossing zoeken voor huishoudelijke hulp

Door een toename van de vraag en een tekort aan personeel moeten de inwoners van de regio Eindhoven voor huishoudelijke hulp vaker zélf op zoek naar een oplossing. Voor personeel worden regels op het gebied van taal losgelaten en werktijden verruimd.

Als ex-hippie schaam ik me voor mijn generatie

Ook in Arnhem is een afdeling opgericht van Grootouders voor het Klimaat. “Als ex-hippie schaam ik me voor mijn eigen generatie, als ik zie wat die ervan gemaakt heeft”, zegt een van de initiatiefnemers.

Oudste mens ter wereld (118) overleden

De Franse non Lucile Randon is op 118-jarige leeftijd in een bejaardentehuis in Toulon in haar slaap overleden. Zij was volgens de NOS voor zover bekend oudste mens op aarde. De 115-jarige Maria Branyas Morera, die in Spanje woont, is nu de oudste nog levende persoon ter wereld.

Angst en depressie vergroten kans op dementie

Negatieve gedachten en emoties maken niet alleen ongelukkig, ze hebben ook een blijvende invloed op het brein. Zwitserse onderzoekers ontdekten een verandering in hersenactiviteit bij ouderen, meldt Scientias. Het vermoeden bestaat al langer dat angst, depressie en andere negatieve emoties de kans op dementie en andere hersenziekten vergroten.

Magnetron soms een probleem

De gemeente Altena wil dat Trema Welzijn in overleg gaat met inwoners om een passende oplossing te vinden nu de welzijnsinstelling geen warme maaltijden meer levert. Volgens AD Rivierenland zijn er veel klachten. Ouderen ontvangen nu drie keer per week koelverse maaltijden die ze zelf moeten opwarmen. Ouderen zouden minder goed met een magnetron overweg kunnen.

Doorstroming door betere woonconcepten

“Hoe sluit de woonvoorraad aan op een vergrijzende bevolking?” Die vraag staat centraal op een congres van Vastgoedjournaal op 16 maart in Utrecht. “Ook is het van belang de bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij de totstandkoming van het wooninitiatief.”

Leegloop dreigt bij ouderenzorg

De ambitieuze plannen van minister Conny Helder om de toenemende vergrijzing het hoofd te bieden schieten tekort, waarschuwen werkgevers en bonden in de ouderenzorg volgens het FD aan de Tweede Kamer. Zonder extra geld voor salarissen en meer autonomie voor medewerkers dreigt er verdere leegloop, waardoor noodzakelijke veranderingen gedoemd zijn te mislukken. De Kamer debatteert er vandaag over.

Stevig staan: brede aanpak valpreventie

Noord-Limburg maakt werk van valpreventie bij ouderen. In zeven gemeenten is het programma ‘Stevig Staan’ van start gegaan, meldt dagblad De Limburger. Stevig Staan screent op valrisico en problemen met bewegen. Van de 70-plussers in de regio met een verhoogd valrisico ontvangen 2.500 mensen een gericht beweegaanbod en ondersteuning op maat.

Te weinig instroom ouderengeneeskunde

Het Capaciteitsorgaan heeft geadviseerd om jaarlijks 305 artsen te laten instromen voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Het orgaan zet volgens Skipr tegelijk kanttekeningen bij de realiseerbaarheid van zijn advies. Het is namelijk niet gelukt om de instroomaantallen uit vorige adviezen te halen.

Eerste Kamer geen haast met pensioenwet

Tempo maken, was dinsdag aanvankelijk de boodschap van coalitiepartijen bij de start van de behandeling van de pensioenwet in de Eerste Kamer. Toch schaarden uiteindelijk ook de coalitiefracties zich volgens het FD achter de wens van de oppositie dat er ook in de Eerste Kamer meerdere technische briefings, deskundigenbijeenkomsten en schriftelijke vragenrondes komen.

Doorwerken moet wel leuk blijven

Bij KlusHeeren, detacheringsbureau voor jong gepensioneerde vaklui, is het vooral belangrijk dat het met de opdrachtgevers en het personeel prettig werken is, is te lezen in een reportage in Trouw. “Alle jong gepensioneerden die zich bij ons melden, zeggen: het moet wel leuk blijven.” Een hoogleraar arbeidseconomie adviseert: loop niet in de weg, laat het initiatief aan de jongere generatie en ben je bewust van het feit dat je inmiddels de status van een soort reservespeler hebt. Dat is volgens KlusHeeren ‘het tegenovergestelde van waar KlusHeeren voor staat’. Werknemers voelen zich allesbehalve bankzitter.