Driehoek wonen, zorg en pensioen

Jaren zijn we met de omslag naar het nieuwe pensioenstelsel bezig geweest, maar daarmee is het volgens FD-columnist Jannie Benedictus niet klaar: Stroop de mouwen maar op voor de volgende transitie.

Een van de onderwerpen voor die volgens transitie is volgens Jannie Benedictus: meer samenhang in de driehoek wonen, zorg en pensioen. Vele rapporten zijn daarover volgeschreven, maar vooralsnog is er weinig in praktijk gebracht.

Ons vermogen beter spreiden

Onderzoekers concludeerden dat we ons vermogen veel optimaler kunnen spreiden over de levensloop, aldus Benedictus in het FD: Een groep huishoudens ‘overspaart’; ze hebben en een afgeloste woning en een riant pensioen. Een huiseigenaar en een huurder die dezelfde baan hebben, bouwen evenveel pensioen op. Is dat wel logisch?

Pensioen voor zorgkosten

Volgens Benedictus is de samenhang met ‘zorg’ een onontkoombaar onderwerp. “Hoe gaan we die kosten betalen? De onderzoekers opperden destijds allerlei denkrichtingen, zoals een zorgpensioen: een deel van het pensioen wordt alleen uitgekeerd als er zorg nodig is.”

Je huis seniorproof maken

In de nieuwe pensioenregels zijn er trouwens wel wat eerste aanzetten, schrijft Benedictus in het FD: zo wordt het straks mogelijk bij pensionering 10% ineens op te nemen en ‘het regelen van zorgvoorzieningen’ staat daarbij nadrukkelijk als voorbeeldbestemming genoemd. Je huis seniorproof maken bijvoorbeeld.