Senioren Journaal van vrijdag 17 november

AOW moet helemaal anders

De AOW is dringend toe aan een ‘fundamentele vereenvoudiging’, zegt de bestuurder van de SVB. Dat is nodig voor een goede uitvoering, maar helpt ook bij het oplossen van een aantal maatschappelijke vraagstukken.

Elke wijk vaste huisarts en zorgteam

Je hebt wijken met meer dan honderd aanbieders wijkverpleging en toch is er structurele schaarste. Het ideaalbeeld van de zorgverzekeraar: elke wijk een vaste huisarts met vaste wijkzorgteams.

Wachten tot het noodlot toeslaat

In de Haagse wijk Laak zie je ‘de cynische realiteit van zelfredzaamheid van ouderen; het is wachten tot het noodlot toeslaat, pas dan gaat het systeem werken’.

Verhoging AOW-leeftijd terugdraaien

Het is niet eerlijk om de AOW-leeftijd per 2028 te verhogen nu we weten dat Nederlanders minder oud worden, vinden de vakbonden. “Draai die beslissing terug.”

Ruim helft kiesgerechtigden is 50+

Meer dan de helft van de 13,3 miljoen kiesgerechtigden (54 procent) is 50 jaar of ouder. In de gemeenten Bergen en Laren in Noord-Holland wonen procentueel de meeste kiesgerechtigde 50-plussers (bijna 70 procent).

Toolkit Met plezier gezonder oud!

Leyden Academy heeft een interactieve cursus mede-ontwikkeld om laaggeletterden te ondersteunen bij goed en gezond ouder worden. Toolkit en  bijbehorende mini-training zijn deze week gelanceerd.

Samen op zoek naar passende ondersteuning

Hoe kunnen professionals, de oudere zelf en zijn naasten gezamenlijk de ondersteuningsbehoeften van deze oudere vormgeven? Daartoe is een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Zorgeloos oefenen met mobiel bankieren

Met DigiHandig-app kunnen ‘digistarters’ veilig vertrouwd raken met mobiel bankieren. DigiHandig laat voortaan ook zien hoe de apps voor mobiel bankieren van banken werken, met simpele interactieve demo’s en oefeningen.

Zorglandgoed in de Betuwe

Er is groen licht voor de bouw van appartementen voor 55-plussers met zorgindicatie op landgoed Assche Veld in Buurmalsen. Daarnaast komt er een zorgpaviljoen met zorgkamers voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen.

Hoeveel nadeel nieuw pensioenstelsel

Zijn ouderen beter af met het nieuwe pensioenstelsel? Dat verhaal klopt niet, zegt een pensioendeskundige. Er is nog een pittige strijd te verwachten als blijkt dat ouderen te veel nadeel ondervinden.