Jongeren beter af met nieuw pensioenstelsel

Wie de discussie over het nieuwe pensioenstelsel een beetje heeft gevolgd, zal misschien gedacht hebben dat ouderen beter af waren met het nieuwe stelsel, schrijft het Nederlands Dagblad. Jongeren moesten nog maar zien of ze ooit zouden kunnen stoppen met werken.

Volgens pensioendeskundige Pieter van Deudekom klopt dat verhaal niet. Jongeren zijn wat hem betreft beter af met het nieuwe stelsel. ‘Zij kunnen eerder beginnen met het opbouwen van hun pensioen, vanaf 18, in plaats van 21 jaar. Daardoor hebben ze ook langer de tijd om te sparen voor een goedgevulde pot.”

Strijd over compensatie

De huidige ouderen hebben daarentegen minder tijd om zich daarop aan te passen en kunnen er dus zelfs op achteruitgaan. ‘In de overgangstermijn, die tot uiterlijk 2028 loopt, zal nog een pittige strijd worden gevoerd over compensatie als blijkt dat ouderen te veel nadeel ondervinden van het nieuwe pensioensysteem.’

Toereikend genoeg?

Voorlopig lijkt het erop dat vooral de huidige vijftigplussers zich moeten afvragen of hun pensioenopbouw wel toereikend genoeg is. Roeland Scheffer, pensioenadviseur bij Noordam Vermogensbeheer, denkt volgens het Nederlands Dagblad dat er alle reden is je daar goed op te oriënteren.

Veel karige regelingen

‘Sowieso zijn er meer dan 800.000 mensen die wel in loondienst werken, maar geen pensioen opbouwen. De 5,5 miljoen werkenden die wel onder een pensioenregeling vallen, kunnen echter ook niet maar zo achteroverleunen. Heel wat regelingen zijn zo karig dat je het geen fatsoenlijk pensioen kunt noemen’, zegt Scheffer. ‘En velen hebben dat niet in de gaten.’