Senioren Journaal van woensdag 1 februari

Onderlinge hulp onderdeel huurcontract

Met onderlinge hulp willen ouderen in een nieuw seniorencomplex in Amsterdam zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Het gaat hier om middenhuur, bedoeling is het concept ook te introduceren in de sociale woningbouw.

93-jarige met gebroken heup opereren?

Geef kwetsbare oudere patiënten de keuze en dan blijkt dat ze een riskante heupoperatie soms liever overslaan. Een ingewikkelde ethische beslissing, maar hoogstnoodzakelijk, zien artsen.

Nog nooit werkten zoveel 55-plussers

‘Meer dan 70 procent van de senioren in Nederland heeft nu betaald werk. Daarmee staat ons land in de top 5 in de EU’, zegt het UWV. En dat percentage kan nog hoger.

Gemeente slechts één van de vele spelers

De gemeente ’s Hertogenbosch wil tot een ‘gedragen woonzorgvisie’ komen. Begin is een discussienotitie, want de gemeente zelf is ‘slechts één van de vele spelers’.

Knarrenhof breed gedragen

In Marum komt een Knarrenhof van 22 levensloopbestendige (senioren) woningen en 6 tiny houses op een locatie in het centrum vlakbij de voorzieningen: een breed gedragen initiatief.

Oplichten extreem laf en heel lucratief

De smoesjes om binnen te komen zijn talrijk, schrijft een NRC-columnist naar aanleiding van een truc van een ‘bankmedewerker’. “Ouderen oplichten is extreem laf en heel lucratief.

Mijn 87-jarige vader doet gewoon alles digitaal

Een op de zes mensen heeft moeite met digitaal bankieren. Volgens veel reacties is de digitalisering te dwingend. Maar er is ook verbazing over de problemen. “Mijn 87-jarige vader doet ook gewoon alles digitaal.”

In de rij voor Silverfit

De Silverfit, het bewegingsapparaat waarmee je overal ter wereld kunt fietsen, is populair: Bewegen én herinneringen ophalen, in de woonzorg staan bewoners ervoor in de rij.

Mentaal fit door dammen met studenten

Het oer-Hollandse damspel als verbinder tussen jong en oud. In Drenthe  dammen Mbo-studenten op woonzorglocaties en in buurthuizen met ouderen. Dammen voor mentale fitheid en sociale binding.

Dorpskamer als inloopvoorziening

In de gemeente Bronckhorst zijn twee Dorpskamers geopend, in Vorden en Steenderen. “De Dorpskamer is een inloopvoorziening waar iedereen uit Bronckhorst welkom is.”

Woonzorgcomplexen hoogste prioriteit

De Seniorencoalitie roept de Tweede Kamer op “nu echt werk te maken van het realiseren van meer woningen voor ouderen”. De bouw van woonzorgcomplexen moet de hoogste prioriteit hebben.

Met cursus in balans

‘In Balans’ is een uitgebreide cursus van dertien weken die ouderen moet behoeden voor een valpartij. “Er is duidelijk vraag naar.”

Opleiding Toegepaste Gerontologie stopt

Fontys hogeschool stopt met de voltijd en deeltijd bacheloropleiding Toegepaste Gerontologie. Er is sprake van een laag en dalend aantal inschrijvingen.

Ziekenhuis betere opvang kwetsbare ouderen

Het ziekenhuis in Beverwijk gaat de opvang van kwetsbare ouderen op de Spoedeisende Hulp verder verbeteren. “Je moet bij ouderen anders naar bepaalde dingen kijken om alle problemen goed te kunnen zien.”