In zorgcentrum voor elkaar zorgen

Zorggroep Tellus in Den Helder wil een nieuw te bouwen zorgcentrum twintig procent van de appartementen verhuren aan ouderen die geen zorg nodig hebben, meldt het Noordhollands Dagblad.

“Door generieke appartementen aan te bieden kunnen wij ook ouderen zonder zorgvraag een woning aanbieden. Je kunt in ons nieuwe centrum straks niet zien of in een appartement iemand woont met een zorgvraag of niet”, zegt Tellus-bestuurder Wilco van der Most.

Naar elkaar omkijken

Door mensen met een zorgvraag te mengen met huurders die geen zorg nodig hebben, wil Tellus stimuleren dat bewoners met elkaar optrekken en naar elkaar omkijken. “We willen daar een klimaat creëren waarin mensen voor elkaar zorgen. Daar zouden kwetsbare ouderen veel aan kunnen hebben”, denkt bestuurder Wilco van der Most.

Ontmoeting centraal

“Dat mensen voor elkaar zorgen kunnen we natuurlijk niet afdwingen. Maar het gebouw en de omgeving worden zo ontworpen dat ontmoeting centraal staat en wordt gestimuleerd. In het restaurant, bij een activiteit, bij de biljartclub…”, zegt de Tellus-bestuurder in het Noordhollans Dagblad. Met gegadigden die een woning willen huren maar geen zorg nodig hebben, gaan wij bespreken wat wij voor elkaar kunnen betekenen, ook met het oog op onze doelstelling. En dat zal heus niet bij iedereen lukken, maar we gaan dat gesprek aan.”