Mét en zónder zorgvraag naast elkaar

In Zeist gaat het oude verpleeghuis Amandelhof plat. Er voor in de plaats komt een groen park waar gezonde senioren én zorgbehoevende leeftijdgenoten naast elkaar kunnen wonen, zo meldt AD Utrechts Nieuwsblad.

“Ja, zorg is heel belangrijk. Maar fijn leven, ook in je laatste levensfase, is veel belangrijker. Leven zoals je dat gewend bent, waarbij wij als professionals kijken hoe we het beste kunnen ondersteunen”, zegt de bestuursvoorzitter van zorgorganisatie Charimover de nieuwe opzet.

In wat straks Amandelpark heet komen 136 appartementen voor mensen een intensieve zorgvraag, verspreid over twee gebouwen. Maar volgens AD Utrechts Nieuwsblad straks ook te vinden in het Amandelpark: woonruimte voor senioren in de middelhuur die nog gezond zelfstandig kunnen wonen. Voor hen worden veertig appartementen gerealiseerd in een derde gebouw. Ook echtparen kunnen daar gaan wonen. “En zij kunnen ook gebruikmaken van onze diensten. Denk aan komen eten in het restaurant of deelnemen aan activiteiten. Tegelijkertijd hopen we dat er interactie gaat ontstaan, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk.”  Straks is aan de buitenkant niet meer overduidelijk sprake van een verpleeghuis, “maar is het hier een omgeving, een thuis voor ouderen in Zeist.”