Senioren Journaal van donderdag 6 april

Zwolle ontwikkelt ouderenindex

De gemeente Zwolle heeft een ouderenindex ontwikkeld. Deze tool laat per wijk zien welke risicofactoren van toepassing zijn op zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder.

Sociale duurzaamheid in Vught

De gemeente Vught maakt het mogelijk om van één woning meerdere woningen te maken. Voor senioren een kans om het heft in eigen hand te nemen, zegt de ambassadeur van DUO-Wonen.

Hypotheekbedrag als periodieke uitkering

Als je je geld hebt geïnvesteerd in je huis en daardoor dit geld niet besteedbaar is, kan in tijden van koopkrachtvermindering een hypotheek een oplossing bieden: het hypotheekbedrag als periodieke uitkering.

Sociale Benadering Dementie werkt

In Roermond krijgt ondersteuning van (thuiswonende) mensen met dementie volgens de Sociale Benadering Dementie na een succesvolle proef een vervolg. De resultaten zijn positief, zowel in de kwaliteit van het leven als in de zorgkosten

Binnenlopen met bejaarden

Onder deze kop publiceert de Groene Amsterdammer een onderzoek naar de verdienmodellen in de commerciële zorg: De toekomst van de zorg vormt een hoofdpijndossier, behalve voor grote investeerders.

Met jongeren veel meer gemeen dan gedacht

Op de Burgertop over wonen in Zaanstreek-Waterland constateert een deelnemer dat jongeren eigenlijk veel meer gemeen hebben met ouderen dan gedacht: ‘We verschillen misschien veel in leeftijd, maar niet in wensen en ideeën.’

Geen voorrang op mensen van buiten

Eigen – bejaarde – inwoners krijgen op dit moment bij woningtoewijzing geen voorrang op mensen van buiten de gemeente. Iedereen mag wonen waar hij of zij wil, aldus corporatie uitleg naar aanleiding van onrust onder ouderen die zich niet meer thuis voelen in hun eigen dorp.

Ambassadeurs Positieve Gezondheid

Bij KBO-PCOB zijn Ambassadeurs Positieve Gezondheid actief die zijn getraind door het instituut van Positieve Gezondheid. “Bij het gedachtegoed van positieve gezondheid gaat het om het geheel van de mens.”

Gelijktijdige euthanasie (echt)paren verdubbeld

Het aantal (echt)paren aan wie gelijktijdig euthanasie werd verleend is in 2022 bijna verdubbeld ten opzichte van de jaren daarvoor. 29 stellen, dus 58 personen, kozen hier het afgelopen jaar voor.

Eigen regie met PGB

De meeste cliënten die kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB) doen omdat zij de eigen regie wilden behouden en omdat ze door naasten verzorgd wilden worden. Derde motief is dat ze een bepaalde zorgverlener alleen met een PGB kunnen krijgen.

Morrelen aan kiesrecht is begin van het einde

Heeft de jeugd per definitie het goede met de toekomst voor? “Sinds de invoering van het algemeen kiesrecht ruim een eeuw geleden heeft jeugdig enthousiasme heus niet alleen geleid tot rock-’n-roll en disco, maar ook tot totalitair geweld.”

Onderschatte risico’s heupoperatie

Van de kwetsbare ouderen die na een heupbreuk geopereerd worden, overlijdt de helft binnen een jaar. In toenemende mate kiezen ouderen er daarom voor zich niet te laten opereren na een heupbreuk. Waar ligt de grens?

Agressieve collectant

Oudere bewoners van een zorgcomplex in Schijndel voelen zich onder druk gezet om geld te geven, door iemand die donateurs wilde werven voor het Rode Kruis. Ze klagen over de agressieve benadering.