Senioren Journaal van dinsdag 31 januari

Overwaarde verzilveren via pensioenfondsen

Overwaarde van woningen zit veelal vast in de woning. Innovatie middels participatiehypotheken kan dit doorbreken en pensioenfondsen (vertrouwde partners) kunnen daarbij het voortouw nemen.

Aantrekkelijker AOW’er aan te nemen

Het kabinet maakt het voor werkgevers nog aantrekkelijker ouderen met een AOW-uitkering aan te nemen: nog maar zes weken loon doorbetalen bij ziekte.

Banken hebben een zorgplicht

Worstelen met de digitale betaalwereld: “De banken hebben een zorgplicht dat hun klanten ook via de telefoon, formulier of loketbezoek hun bankzaken kunnen afhandelen.”

Aanpassingen voor oudere bajesklant

Gevangenissen moeten worden aangepast omdat gevangenen steeds ouder worden. Het kabinet denkt aan bredere deuren, rolstoeltoegankelijke cellen en liften. Er zijn nu zo’n zeshonderd gedetineerden ouder dan 65 jaar.

Bedrijf in buurtzaken

In Musselkanaal zijn de handtekeningen gezet voor “een bedrijf in buurtzaken van, voor en door Musselknoalsters”, samenwerkend met buurtbewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Bij inbrei-locaties eerst denken aan senioren

Verken bij woningbouwplannen voor inbrei-locaties eerst of er mogelijkheden zijn voor huisvesting van senioren. Dat wordt gevraagd in een motie die is aangenomen in de gemeenteraad van Zuidplas.

Door parkeerkosten minder bezoek

Visite die wegblijft, mantelzorgers en vrijwilligers die stoppen en ouderen die in een isolement raken. Er worden grote bezwaren aangevoerd tegen de nieuwe parkeerregeling in Alphen aan den Rijn.

Hulp bij ‘moeilijke’ taal

Bij huisbezoeken aan 75-plussers in Rotterdam wordt een scala aan nieuwe hulpactiviteiten aangeboden op het gebied van taal. Daar is vooral behoefte aan om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Rustige nacht met Momo BedSense

De Momo BedSense is een nieuw systeem om te waken tijdens de nachtdienst in het verpleeghuis. Hoe een slimme sensor zorgt voor overzicht, rust en werkplezier. “Hierdoor verlenen we écht persoonsgerichte zorg.”

Arme ouderen meer in beeld dan kinderen

Onze sociale zekerheid schiet tekort ten opzichte van kinderen, aldus een hoogleraar: Arme ouderen krijgen de meeste politieke aandacht, maar kinderarmoede is ‘een blinde vlek’ in Nederland.

Samenwerken voor kwetsbare patiënt thuis

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om de samenwerking rond kwetsbare patiënten thuis centraler te organiseren. De bekostiging moet hier goed op aansluiten.

Theatertour voor zorgmedewerkers

Op 2 februari gaat ‘Mag ik je kussen?’ in première. Een eerlijke, oprechte en uitdagende theatervoorstelling over de toekomst van zorg, aldus de brancheorganisatie ouderenzorg.

Huren makkelijker maken

Ouderen willen best hun grote woning verkopen en een appartement gaan huren: Minister De Jonge zou een einde moeten maken aan de onwerkelijke huureisen.

Grensoverschrijdend gedrag in thuiszorg

Bijna 75% van de zorgverleners in thuiszorg is bekend met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Niet altijd gaat het pm verwijtbaar gedrag, bijvoorbeeld bij cognitieve achteruit gang.