Senioren Journaal van donderdag 3 december

Eigen woonconcepten bedenken

De Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen (LVGO) adviseert vijftigplussers die zelf hun eigen woongemeenschap willen opzetten. LVGO-voorzitter Gabriëlle Verbeek (63) vertelt in Trouw dat er sinds vorig jaar al een hausse aan aanvragen binnenkwam. “Mensen denken na over hun toekomst en bedenken eigen woonconcepten. Zeker nu de overheid een stap terugdoet en je niet snel meer in een verzorgingshuis komt.” Saamhorigheid, met elkaar en met de buurt, is belangrijk voor woongemeenschappen. Of zoals initiatiefnemers in Heerenveen het omschrijven: “Aandacht voor elkaar. Warme contacten.”

#DORHOUT-op leeftijd in Nederland

De coronacrisis zorgde voor verdeeldheid als het om ouderen gaat. De driedelige EO-serie #DORHOUT schetst een portret van deze groeiende groep landgenoten. Hoe is het om oud te worden? Zijn alle ouderen inderdaad overbodig? Sluiten zij zich op in huis en kijken ze de hele dag naar heimweetelevisie of nemen zij nog volop deel aan de samenleving? En beschouwen zij zichzelf als een obstakel voor de Nederlandse economie en daarmee het levensgeluk van jongeren? NPO 2, 23.05-23.25 uur.

Wonen-met-zorg als prioriteit

Realiseren van wonen met zorg, door passende woonvormen en samenwerking, is een van de zes volkshuisvestelijke prioriteiten voor de komende vier jaar. Woningcorporaties worden gestimuleerd om te investeren in voldoende woonvormen voor mensen met een (toekomstige) zorgbehoefte, aldus minister Ollongren. Gemeenten zouden nadrukkelijker in hun woon(zorg)beleid hun verwachtingen moeten formuleren ten aanzien van de corporaties. De afspraken kunnen bijvoorbeeld gaan over de bouw van nieuwe woonzorgvormen voor ouderen.

Armoede ouderen toegenomen

Het CBS publiceerde cijfers over het armoederisico onder de Nederlandse bevolking. Wat blijkt? Hoewel de armoede gemiddeld genomen licht afnam in 2019, is het risico voor senioren juist toegenomen. Directeur Marcel Sturkenboom van KBO-PCOB: “Dit komt overeen met de ervaring van onze leden. De kosten en lasten nemen toe, terwijl het inkomen gelijk blijft. Toenemende armoede bij ouderen moet nu de hoogste prioriteit krijgen in de Tweede Kamerverkiezingen.”

Pionieren in ouderenzorg

De organisatie voor ouderenzorg en wijkverpleging Thebe is een nieuwe alliantiepartner in het Netwerk Zinnige Zorg, meldt zorgverzekeraar VGZ. De verzekeraar ziet Thebe als een voorloper, een pionier in de ouderenzorg. De innovatie wordt in beeld gebracht met een video.

Informatiebrief Amstelveense 75-plussers

In Amstelveen zijn welzijns- en sportpartijen in coronatijd op zoek naar manieren om Amstelveense ouderen te ondersteunen. Om hun aanbod goed onder de aandacht te brengen, hebben zij de gemeente gevraagd om informatie over de mogelijke ondersteuning naar alle zelfstandig wonende inwoners van 75 en ouder te versturen. De gemeente werkt daar graag aan mee, aldus het Amstelveens Nieuwsblad, er wordt ook een beweegposter meegestuurd.

Woonvormen tussen wal en schip

De vraag naar ouderenhuisvesting die het mogelijk maakt om langer zelfstandig te kunnen wonen in een omgeving die past bij de eigen woonwensen, neemt toe. Maar blijkt lastig om in het gereguleerde Nederlandse woonzorglandschap een initiatief te starten dat niet in de bestaande hokjes past, aldus een onderzoek gepubliceerd in tijdschrift Geron. Uit interviews met de initiatiefnemers kwamen drie grote thema’s naar voren: wat het betekent om rebels te zijn, het omgaan met wet- en regelgeving, en het creëren van een ondersteunende omgeving.

‘Meeste mensen krijgen tijdig zorg’

De Nederlandse Zorgautoriteit constateert dat de druk op de langdurige zorg toeneemt. “Zorgkantoren slagen er nog wel in om vrijwel alle mensen in hun regio die recht hebben op langdurige zorg, op tijd zorg te bieden die ze nodig hebben. Vaak duurt het wel even voor cliënten op de juiste plek of op de plek van hun voorkeur terecht kunnen. Dan is eerst overbruggingszorg nodig, bijvoorbeeld door verpleegkundigen die thuis komen, met hulp van mantelzorgers uit het eigen netwerk.

Online platformen voor ouderenzorg

De Amerikaanse techinvesteerder Prosus wil volgens de Telegraaf investeren in online platformen die zich bezighouden met ouderenzorg, om zo in te springen op de groeiende vraag in die markt door de coronacrisis. Prosus investeerde eerder in de Amerikaanse startup Honor die helpt met het matchen van thuiszorgdiensten en oudere patiënten. De onderneming ziet een vergelijkbaar groeipotentieel bij ouderenzorg als bij de activiteiten op het gebied van maaltijdbezorging en online onderwijs.

‘Kabinet te weinig resultaat woonvormen’

De analyse van Hugo de Jonge dat ouderen zelfredzamer worden en langer thuis willen wonen, vond steun in de zorgsector, schrijft NRC in een profiel van de minister. De thuiszorg voelde zich achtergesteld bij de verpleeghuizen. Op een belangrijke voorwaarde voor langer thuis wonen, voldoende geschikte woonvormen voor ouderen, boekte het kabinet te weinig resultaat.