Pionieren in ouderenzorg

De organisatie voor ouderenzorg en wijkverpleging Thebe is een nieuwe alliantiepartner in het Netwerk Zinnige Zorg, meldt zorgverzekeraar VGZ.

VGZ ziet Thebe als een voorloper, een pionier in de ouderenzorg. “In de gesprekken met Thebe ervaren we ambitie, drive en lef om invulling te geven aan de enorme maatschappelijke opgave in de ouderenzorg. Dat uit zich ook in de praktijk. We leren door te doen en pakken gezamenlijk de uitdaging op om de ouderenzorg toegankelijk en betaalbaar te houden nu en in de toekomst.”

Meer cliënten helpen

“Gezien de arbeidsmarktproblematiek en de toename van het aantal zorgbehoevende ouderen, zoeken we naar nieuwe manieren om de cliënten passende zorg aan te kunnen bieden. Ons doel is meer cliënten met dezelfde handen te helpen en we willen samen zien hoe technologie ons hierbij kan helpen. Ook het inzetten van andere werkwijzen en of een andere aanpak die leidt tot betere zorg die we met elkaar ook duurzaam overeind kunnen houden, willen we van onze partners en hun professionals leren.”

Innovatie in beeld

De alliantieovereenkomst is volgens de zorgverzekeraar een mooie bekrachtiging van de intensieve samenwerking die het afgelopen jaar is ontstaan. “In de komende jaren gaan we aan de slag met de ideeën van de professionals van Thebe over hoe het anders, beter, zinniger kan. Zo ontstaan initiatieven die impact gaan leveren op kwaliteit, arbeidscapaciteit en kosten.” De innovatie wordt in beeld gebracht met een video.