Senioren Journaal van dinsdag 29 december 2020

‘Pensioenfonds moet meer meedenken’

Gepensioneerden lopen meer risico, want de hoogte van het pensioen is onzeker en de zorgkosten van de laatste levensjaren stijgen. Daarom moeten pensioenfondsen meer meedenken met hun deelnemers en hen beter informeren, schrijft hoogleraar Harry Hummels in Trouw. Met bijvoorbeeld scenario’s omtrent de kosten van langdurige zorg, rondetafelgesprekken met deelnemers, spreekuren voor deelnemers, nagaan of deelnemers in financiële problemen raken, communiceren in begrijpelijke taal.

Minder douchen of geen dagbesteding

De druk op de ouderenzorg is door het coronavirus zo groot dat ouderen de komende weken mogelijk niet de zorg zullen krijgen die zij gewend zijn, stelt branchevereniging Actiz.in het AD. Zo is minder vaak douchen of het stopzetten van de dagbesteding een optie. Intussen zijn er regio’s waar Defensie gaat bijspringen in de ouderenzorg, meldt de NOS.

Snelste stijging overledenen sinds oorlog

Niet eerder steeg in vredestijd het aantal overlijdensgevallen zo snel als afgelopen jaar. Dat meldt het FD uit cijfers van het CBS aan het eind van 2020. Dit jaar stierven er in Nederland tot nog toe 162.000 mensen, 13.000 meer dan verwacht. ‘Sinds de Tweede Wereldoorlog is een dergelijke stijging van het aantal overledenen niet waargenomen’, stelt het CBS. In de cijfers zijn mensen die overlijden in de laatste week van het jaar nog niet opgenomen.

‘Vérgaande maatregelen ouderenzorg nodig’

Partijen in de ouderenzorg pleiten in een gezamenlijk schrijven aan VWS om op korte termijn te komen tot vergaande maatregelen om de ouderenzorg in de toekomst te borgen. De partijen – ActiZ, Zorgthuisnl, Verenso, V&VN, Patiëntenfederatie Nederland en LOC – schrijven dit in een gezamenlijke notitie aan het ministerie van VWS. Ze zijn van mening dat er op korte termijn maatregelen nodig zijn om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ouderenzorg te borgen.

In beweging met buurtsportcoach

SRO zet sportservice in als middel om maatschappelijke opdrachten waar te maken, aldus een artikel naar aanleiding van de verkiezing van Amersfoort als Sportstad 2020. Dit doen wij onder meer met behulp van onze buurtsportcoaches. Deze coaches zijn zichtbaar en actief in de wijk en zijn er voor iedereen, maar met name voor de inwoners voor wie sporten niet vanzelfsprekend is, zoals ouderen.

‘Zorg op afstand is zorg dichtbij’

Carinova en Zilveren Kruis, onderdeel van Achmea, hebben een gezamenlijke agenda opgesteld om samen te werken aan toekomstgerichte zorg. Carinova stelt zichzelf als doel om cliënten die thuis wonen dezelfde hoogwaardige zorg te leveren als cliënten in een woonzorginstelling.‘Voor ons staat voorop dat zorg op afstand gelijk staat aan zorg dichtbij. Waarbij cliënten dezelfde aandacht en zorg krijgen en zich prettig voelen.’

Meedoen en leefplezier in Den Haag

Participatiekeukens in alle stadsdelen, interactieve colleges door studenten aan senioren, uitbreiding van het aantal valpreventietrainingen, heel veel extra even-uitrusten-bankjes verspreid over de hele stad: het Actieprogramma Seniorvriendelijk Den Haag 2020-2022 omvat tal van nieuwe en concrete initiatieven, die ouderen helpen hun leven te veraangenamen en maximaal bij de samenleving betrokken te blijven.

Langer thuis met SmartQuare

Hartslag te hoog, of niet regelmatig? Te weinig zuurstof in het bloed, of een te hoge huidtemperatuur? Een nieuw in Twente gemaakt apparaatje, de SmartQare, registreert het volgens dagblad Tubantia en informeert meteen de mantelzorger, de huisarts of thuiszorgorganisatie. Ook als de drager valt, wordt dat doorgegeven, met nauwkeurige locatiebepaling.

Collectief wonen met integrale zorg

“Het integraal collectief wonen draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment. Daarmee zullen ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties ontlast worden.” Maar bovenal worden ouderen er beter van; de beschikbaarheid van alle expertise dicht bij huis geeft vertrouwen en veiligheid, schrijft Amnon Weinberg, specialist ouderengeneeskunde bij ZBVO.

‘Levenseinde te vaak onbesproken’

Telkens wordt er vooruitgang geboekt in de strijd tegen kanker en vaak leidt dat tot nieuwe hoop, ook bij patiënten die uitbehandeld zijn. Knoop juist daarom als arts, zegt hoogleraar klinische palliatieve zorg aan het Amsterdam UMC Lia van Zuylen in de Volkskrant, het gesprek over het levenseinde aan. ‘Onderzoek laat zien dat patiënten én hun naasten een betere kwaliteit van leven ervaren als zij door een palliatief team worden begeleid.’