Collectief wonen met integrale zorg

“Het integraal collectief wonen draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment. Daarmee zullen ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties ontlast worden.”

Maar bovenal worden ouderen er beter van; de beschikbaarheid van alle expertise dicht bij huis geeft vertrouwen en veiligheid, schrijft Amnon Weinberg, specialist ouderengeneeskunde bij ZBVO. “Ook onze maatschappij wordt er in alle aspecten beter van; ouderen zijn niet de dorre tak, maar vormen een gerespecteerde nieuwe scheut aan onze beschaving.”

Ouderenteams

Weinberg pleit voor het verbinden van collectieve woonvormen met ‘ouderenteams’ vanuit alle stakeholders. Deze staan in eerste instantie onder coördinatie van huisartsen met ondersteuning van de specialist ouderengeneeskunde. Om bestendigheid te garanderen kan de specialist ouderengeneeskunde bij complexe zorgvraag de coördinatie overnemen en daarmee bestendig wonen mogelijk maken.

Zelfstandige specialisten

Er bestaat echter een tekort aan specialisten ouderengeneeskunde, zij werken vaak in dienst van een verpleeghuis en zijn te weinig beschikbaar voor het werk daarbuiten. De oplossing kan volgens Weinberg gevonden worden in het regionaal bundelen van hun capaciteit en los te koppelen van individuele zorgaanbieders. “Bovendien kunnen zelfstandige specialisten ouderengeneeskunde in regionale behandelvakgroepen, zoals ZBVO, een belangrijke bijdrage leveren. Dat faciliteert een 24/7 beschikbaarheid voor huisartsen die daarmee ontzorgd worden in hun praktijkvoering voor ouderen.”