Meedoen en leefplezier in Den Haag

Participatiekeukens in alle stadsdelen, interactieve colleges door studenten aan senioren, uitbreiding van het aantal valpreventietrainingen, heel veel extra even-uitrusten-bankjes verspreid over de hele stad: het Actieprogramma Seniorvriendelijk Den Haag 2020-2022 omvat tal van nieuwe en concrete initiatieven, die ouderen helpen hun leven te veraangenamen en maximaal bij de samenleving betrokken te blijven.

“Veel senioren vervullen nu en straks een belangrijke rol in onze stad, als bijvoorbeeld mantelzorger en vrijwilliger. Volwaardig meedoen en gezien worden als actieve en onmisbare stadsgenoot is de basis van prettig oud worden. Dat moet de standaard zijn in Den Haag”, zegt wethouder ouderenbeleid Kavita Parbhudayal.

Drie thema’s

Om ouderen een betrokken onderdeel van de samenleving te laten blijven, is het nodig dat zij kunnen meebewegen met de veranderingen die het ouder worden met zich meebrengt. Aan de hand van de thema’s ‘Meedoen en leefplezier’, ‘Gezond en veerkrachtig’ en ‘Prettig wonen in je wijk’ maakt de gemeente dit mogelijk; onder meer door te stimuleren dat zij deelnemen aan activiteiten, aan te sporen gezond te leven en de risico’s op bijvoorbeeld vallen, hitte of uitbuiting te verkleinen. Ouderen spelen hier zelf een grote rol in, aldus de gemeente.

Kennisplatform

De voortgang en de resultaten van het actieprogramma worden bewaakt door kennisplatform Seniorvriendelijk Den Haag, waaraan onder meer onderzoeksinstituten, sociaal ondernemers en seniorenorganisaties deelnemen. Bij het uitvoeren van de acties uit het programma werkt de gemeente samen met inwoners, welzijnsorganisaties, ondernemers en professionals.