‘Zorg op afstand is zorg dichtbij

Carinova en Zilveren Kruis, onderdeel van Achmea, hebben een gezamenlijke agenda opgesteld om samen te werken aan toekomstgerichte zorg. De afspraken zijn vastgelegd in een meerjarencontract tot 2023.

Carinova biedt als zorgorganisatie een behandelcentrum, thuiszorg, thuisbegeleiding, woonzorg, huishoudelijke hulp, mantelzorgondersteuning en diensten aan huis. Speerpunten uit de meerjarenafspraak zijn: het bieden van medisch specialistische zorg thuis, telemonitoring bij chronische patiënten en online contact met zorgverleners. Waarbij wordt ingezet op preventie en de juiste zorg op de juiste plek vanuit regionale samenwerking tussen zorgverleners.

Digitale zorg

Vanuit een brede organisatie organiseert Carinova de zorg steeds meer om cliënten heen. Dit houdt in dat de wijkverpleging nauw samenwerkt met het ziekenhuis, huisarts en andere zorgverleners. Dankzij de inzet van domotica, sensoren en elektronische medicatie-uitgifte op afstand krijgen cliënten meer eigen regie op hun gezondheid.

Hoogwaardige zorg

Carinova stelt zichzelf als doel om cliënten die thuis wonen dezelfde hoogwaardige zorg te leveren als cliënten in een woonzorginstelling.‘Voor ons staat voorop dat zorg op afstand gelijk staat aan zorg dichtbij. Waarbij cliënten dezelfde aandacht en zorg krijgen en zich prettig voelen.’