Senioren Journaal van donderdag 28 september

Nu zorg- en woondomein integreren

Oplossingen voor de zorgvraag moeten steeds meer komen uit het woondomein. Na alle hervormingen in zorg en woondomein, komt het nu aan op integratie van die twee. Moedige bestuurders met nieuwe energie moeten zeggen: ‘We gaan dit gewoon doen.”

Langer leven, meer kans op kanker

Het risico om kanker te krijgen is de afgelopen dertig jaar flink toegenomen. De helft van alle Nederlanders krijgt in de loop van het leven de diagnose kanker. Het grotere risico op kanker heeft vooral te maken met de gestegen levensverwachting.

Hoe stille epidemie te keren

‘Mensen moeten weten dat ze zelf heel veel kunnen doen om gezonder oud te worden, en dat de samenleving dat meer en meer van ze zal vragen.’ De noodzaak van valpreventie om een ‘stille epidemie’ te keren.

Sport en sociale contacten 65-75 jaar

In de gemeente Moerdijk zijn de 65-75-jarigen uitgenodigd om mee te doen aan een sportstimuleringsproject. Ook plezier, ontspanning, gezelligheid en vooral de uitbreiding van de sociale contacten zijn bij dat project belangrijk.

Maatschappelijke voordelen van woningdelen

De maatschappelijke voordelen van woningdelen komen steeds meer op het netvlies van beleidsmakers. Een groeiende groep senioren neemt een (internationale) student in huis, voor aanspraak of wat extra geld in het laatje.

Vaker dementie bij migratieachtergrond

Een groeiend probleem waar de zorg niet op is voorbereid: dementie bij ouderen met een migratieachtergrond. Familieleden trekken minder snel aan de bel en ook artsen worstelen met het herkennen van de ziekte bij deze groep.

Klankbordgroep neemt rol bonden over

In Aalten is de Klankbordgroep Ouderen van start gegaan, om  ouderen en activiteiten bij elkaar te brengen. Twee ouderenbonden zijn gestopt vanwege het gebrek aan bestuursleden. De Klankbordgroep zorgt nu voor verbinding met diverse clubs.

Zie ouderen niet als probleem

Ouderen moeten niet als probleem gezien worden, maar als waardevolle mensen. “Ze kunnen met hun levenswijsheid en ervaring een toevoeging zijn voor onze maatschappij”, zegt de directeur van Stichting Met Je Hart.

Leven lang braaf premie betaald

Waarom krijgen ouderen altijd de zwartepiet als het om zorgkosten gaat? “Deze mensen hebben hun leven lang braaf premie betaald, maar krijgen altijd de schuld. Waarom? Omdat ze ouder worden en gebreken krijgen?”

Eerste Hulp Bij Ongenoegen

Collectieve leden van de landelijke vereniging gemeenschappelijk wonen LVGO kunnen gebruikmaken van een EHBO-team: Eerste Hulp Bij Ongenoegen. “Dit team beschikt inmiddels over een vracht aan ervaring rond het voorkómen of de-escaleren van ongenoegen en conflicten.”