Nu zorg- en woondomein integreren

De behoefte aan seniorenhuisvesting neemt rap toe. Het aanbod blijft fors achter, aldus een overzichtsartikel in vakblad Cobouw.

Suzanne van Hoeve, sectorspecialist bij de Rabobank, legt uit dat oplossingen voor de zorgvraag steeds meer moeten worden gezocht het woondomein. “Er zijn onder andere concepten nodig die gericht zijn op sociale cohesie, waarbij mensen elkaar kunnen helpen, woningen waarin mensen langer thuis kunnen blijven en woningen waarin zorg geleverd kan worden.”

Jongere ouderen

Ouderen zijn in hun voorkeuren en inkomen net zo heterogeen als elke andere leeftijdsgroep, schrijft Cobouw. De behoefte aan seniorenwoningen moet daarom verder worden uitgesplitst. De koopbehoefte richt zich vooral op nultreden- en aangepaste woningen. Deze woningen zijn over het algemeen meer voor de ‘jongere ouderen’ met een kleine zorgvraag. De senioren die meer zorg nodig hebben, zijn vaak ook ouder en komen terecht in geclusterde woningen. Deze behoefte richt zich vooral op de huursector.

Corporaties staan klaar

Het gebrek aan goede bouwlocaties vormt een grote belemmering. Martin van Rijn, voorzitter van corporatiekoepel Aedes, zegt dat er sinds de afschaffing van de verhuurdersheffing weer ruimte is om te investeren. “De corporaties staan klaar om de afspraken over 40.000 geclusterde woningen en 20.000 verpleegzorgplekken te realiseren”, zegt hij in Cobouw. “Maar de bouwlocaties ontbreken.”

We gaan dit gewoon doen

“De afgelopen jaren zijn er veel hervormingen geweest, zowel in de zorg als in het woondomein. Nu gaan we als samenleving de volgende fase in en moeten we zoeken naar integratie van die twee. Daarvoor is samenwerking nodig tussen lokale overheden, woon- en zorgpartijen. In dat proces is een grote rol weggelegd voor pragmatische en moedige bestuurders die met nieuwe energie zeggen: ‘we gaan dit gewoon doen’.”