Senioren Journaal van dinsdag 10 oktober

Soms drie prikken in 1 maand

Wie tussen de 63 en 66 jaar is, kan deze maand wel drie oproepen voor een vaccinatie in de brievenbus vinden: tegen de griep, tegen corona en tegen pneumokokken.

Griepprik komt weer, maar gaan we nog?

De griepprikcampagne gaat vanaf half oktober weer van start. Afgelopen keer lag de opkomst lager dan het jaar ervoor. De Influenza Stichting signaleert een prikmoeheid in de maatschappij. “Mensen zijn er een beetje klaar mee.”

Hoe gewenst is de heupairbag?

De val als doodsoorzaak komt vaker voor omdat mensen steeds ouder worden, aldus een columnist  over de heupairbag. Je kunt tot het einde toe alle risico’s, hoe klein ook, willen voorkomen. Maar vallen kan ook “zomaar een teken zijn dat het mooi is geweest.”

Facebook is voor de oude garde

Het ruime aanbod aan sociale media brengt een generatiekloof aan het licht. Ouderen zitten op Facebook, jongeren zweren bij TikTok. “Jonge mensen willen niet met ouderen op Facebook en gaan dan naar de nieuwe apps.”

Sociaal arrangeur versterkt netwerk

Kwetsbare ouderen die tussen wal en schip dreigen te vallen, blijken goed geholpen met de komst van Sociaal arrangeurs in Nijmegen. Domeinoverstijgend samenwerken versterkt het netwerk rondom de oudere.

Open brief Raad van Ouderen

De Raad van Ouderen pleit, zoals gisteren gemeld, voor een maatschappelijk verdienmodel in plaats van het winstmodel van de marktwerking in de ouderenzorg. De open brief van de raad leest u hier.

Netjes op tijd sterven

Een probleem dat Nederland karig soort qua aantallen 100-jarigen?  Maatschappelijk en ecologisch gezien is dit een zegen. Laten we ‘netjes op tijd sterven, opdat ook generaties na ons nog gegarandeerd zijn van een goed inkomen, geluk en kwaliteit van leven.”

Druk om euthanasie bij dementie

Wat zijn de ervaringen en behoeftes van Nederlandse artsen als zij een verzoek om euthanasie bij dementie krijgen? Huisarts Jaap Schuurmans ervoer toenemende druk vanuit de maatschappij en deed hier onderzoek naar: ‘Het publiek kreeg de indruk dat euthanasie een recht is.’

Klachten over parkeerapp

Het Utrechts Ombudsloket heeft tientallen klachten binnengekregen over de nieuwe app voor betaald parkeren voor bezoekers. Vooral ouderen zouden niet uit de voeten kunnen met de app.

Grote verschillen thuiszorg in Europa

De thuiszorg die Europese ouderen ontvangen, varieert enorm per land. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC, samen met universiteiten uit vijf Europese landen. Gepleit wordt voor een‘collectieve Europese aanpak’.