Netjes op tijd sterven

Nederland scoort internationaal goed qua inkomen, geluk en kwaliteit van leven, maar karig qua aantallen 100-jarigen. En dat is een probleem, suggereerden de onderzoekers in de Volkskrant.

“Geredeneerd vanuit het individu snijdt dat wellicht hout”, reageert Jacky van de Goor uit Eindhoven in de Volkskrant, “maatschappelijk en ecologisch gezien is dit echter een zegen. Om de simpele reden dat we niet met zijn allen op deze aardbol passen als we allemaal 100 worden. Dus laten we het vooral zo houden: worstenbroodjes eten, carnaval vieren en netjes op tijd sterven, opdat ook generaties na ons nog gegarandeerd zijn van een goed inkomen, geluk en kwaliteit van leven.”