Senioren Journaal van maandag 21 december

In quarantaine om Kerst te kunnen vieren

Hoogleraar en OMT-lid Marion Koopmans is in quarantaine om Kerst te kunnen vieren bij haar ouders. Zij wonen nog op zichzelf, in Limburg. Over hen heeft ze zich tijdens de eerste golf de nodige zorgen gemaakt, vertelt ze in het AD. “In Noord-Limburg heeft corona enorm huisgehouden. Mijn ouders voelen zichzelf geen kwetsbare ouderen, haha, daar begint het mee. Maar dat zijn ze natuurlijk wel: ze zijn 91 en 92. Zeker tegen mijn vader heb ik herhaaldelijk moeten zeggen dat hij niet zomaar meer boodschappen kon gaan doen. Gelukkig hebben ze het Zoomen en Facetimen inmiddels wel onder de knie.”

‘Code zwart sluipend actueel’

De rek van onze belastbaarheid is er echt al uit, schrijven drie intensivisten van het Radboudumc in NRC over de intensive care. Het scenario ‘code zwart’ is sluipend actueel. “Er vindt nu al een verschuiving plaats in welke patiënten onder deze enorme druk nog wel en welke patiënten niet een plaats op de IC krijgen.” Covid-patiënten boven de 75 jaar hebben minder dan 50 procent kans om een IC-opname te overleven. En hoe lang zij na een IC-opname nog zullen leven is bovendien ongewis. In een commentaar schrijft NRC dat opname op de IC geen recht is, maar “een noodzakelijk kwaad dat alleen moet worden toegepast als het de patiënt iets gaat opleveren”.

‘Ouderen betalen al jaren te veel zorgpremie’

Kiezen voor een verzekeraar bij wie je je vertrouwd voelt? Vooral 65-plussers baseren hun keuze voor een zorgverzekering op een specifieke verzekeraar. Deze groep blijft vaak langer dan 10 jaar bij dezelfde zorgverzekeraar. Volgens consumentenadviseur Pricewise  betekent dit een onnodig hoge premie. De meeste Nederlanders betaalden in 2020 € 110,- tot € 130,- per maand aan zorgpremie. Ouderen zitten daar met een premie van gemiddeld meer dan € 150,- per maand ver boven.

‘Sparen’ voor mantelzorguren

De ChristenUnie maakt het in het verkiezingsprogramma makkelijker om voor elkaar te zorgen, bijvoorbeeld door regelingen voor mantelzorgverlof fors uit te breiden en het ‘sparen’ van mantelzorguren mogelijk te maken. Ook wil de partij een fonds voor de samenleving oprichten waarmee 100 miljoen wordt vrijgemaakt voor de ondersteuning van lokale sociale initiatieven en vrijwilligersprojecten. In het programma van de ChristenUnie wordt 1 miljard euro geïnvesteerd voor de bouw van 80.000 nieuwe woningen voor ouderen in de nieuwe kabinetsperiode.

Nieuwe directeur ANBO

Anneke Sipkens wordt per 1 januari 2021 de nieuwe directeur-bestuurder van ANBO. Ze was de afgelopen vier jaar directeur van stichting DOEN. Haar grootste uitdaging is om ANBO verder te laten groeien en te innoveren. “ANBO staat als een huis, maar aangezien we nog meer ouderen krijgen die nog ouder worden, is het belangrijk om te vernieuwen. Om bijvoorbeeld meer in doelgroepen te denken. Maar ook nieuwe diensten te ontwikkelen zoals het ondersteunen van ‘communities’ van ouderen die elkaar helpen. En strategische samenwerkingen aan te gaan met andere organisaties.”

Vroegdiagnostiek bij alzheimer

Roche Diagnostics pleit in een commerciële bijlage bij NRC voor sneller testen bij de ziekte van Alzheimer, om op basis van een vroege diagnose een gepersonaliseerde behandeling aan te bieden als die beschikbaar komt. “Het vaststellen dat een patiënt alzheimer heeft, geeft hem of haar rust, maar ook de familie en de vrienden van de patiënt.” Door het tijdig constateren, kunnen  volgens Roche Diagnostics bijkomende lichamelijke verschijnselen van alzheimer worden aangepakt “om zo het leven dragelijker te maken.”

70% van mensen met dementie woont thuis

70% van de mensen met dementie woont thuis en 30% woont in een instelling, blijkt uit een overzicht van Vektis. Hierbij is uitgegaan van de situatie in de laatste week van januari 2019. Van de bijna 212 duizend thuiswonende mensen met dementie is ruim 14% in de loop van het jaar opgenomen in een Wlz-instelling. Dat zijn bijna 31 duizend mensen. De kosten van de zorg nemen toe: door de stijging van het aantal mensen met dementie, maar ook door duurdere verpleeghuiszorg.

Regio Utrecht: verhuisregeling succes

Sinds december 2019 geldt in de regio Utrecht een regeling waarbij huurders die verhuizen van een grotere naar een kleinere woning, nooit meer dan 50 euro per maand extra gaan betalen. Ook krijgen ze voorrang bij het reageren op Woningnet.135 huurders hebben sindsdien gebruikgemaakt van de regeling. Hierdoor kwamen ruim 120 woningen vrij voor gezinnen. De voorzitter van de stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU) noemt in AD Utrechts Nieuwsblad de regeling een succes.

Weer een stukje persoonlijk contact verloren

2020 was niet alleen het jaar van het coronavirus, maar ook van de digitalisering. Meer dan ooit moeten jong en oud meedoen met de innovaties. Anders dreigt afhankelijkheid. Het FD beschrijft een nieuwe wereld en constateert dat die ook een andere kant heeft. Die wordt zichtbaar als het meldpunt BankDicht van seniorenorganisatie KBO-PCOB ineens zevenhonderd reacties krijgt op de sluiting van een bankfiliaal. Ze luiden allemaal dat door de sluiting van het kantoor weer een stukje persoonlijk contact verloren gaat.

Blijft het vertrouwen in het pensioenstelsel?

Wat is de grootste bedreiging voor het pensioen? Vetrekkend topman Gerard van Olphen van pensioenuitvoerder APG (ABP) zegt daarover in de Telegraaf: “De fundamentele bedreiging is het wegvallen van vertrouwen. Blijven de deelnemers vertrouwen houden in het stelsel? Dat is het essentiële vraagstuk.” Wie helpt in het nieuwe pensioenstelsel de pensioendeelnemer met het beantwoorden van vragen over onzekerheid? “Ik denk dat dat nog onvoldoende bij iedereen op het netvlies staat.”