IC’s ontlast doordat oudere vaker thuis stierf

Een studie door het Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde toont dat huisartsen tenminste 1.566 oudere en kwetsbare coronapatiënten niet meer naar ziekenhuis verwezen. Ze stierven thuis.

Huisartsen hebben onbedoeld een grote rol gespeeld in het voorkomen van het gevreesde ‘zwarte scenario’ in de ziekenhuizen tijdens de eerste coronagolf, schrijft NRC. Ze hebben oudere en kwetsbare coronapatiënten massaal niet meer naar het ziekenhuis verwezen. Er stierven tenminste 1.566 patiënten (mediane leeftijd 87 jaar) buiten het ziekenhuis, onder begeleiding van de huisarts, aan Covid-19. Meestal duurde dat acht dagen vanaf het moment dat ze ziek werden.

‘Zwarte’ scenario voorkomen

Mede daardoor zijn de ziekenhuizen en intensive cares, die in het voorjaar extreem vol lagen, volgens NRC niet in het ‘zwarte’ scenario terechtgekomen, waarin ze patiënten hadden moeten wegsturen. Sommige oude coronapatiënten stierven thuis, anderen in het verpleeghuis of een hospice. Huisartsen hebben hun Covid-19-overlijdens gemeld bij het Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde, evenals patiënten met corona met wie ze besloten om niet meer naar het ziekenhuis te gaan. Het Consortium heeft die zorg, in maart, april en mei, achteraf bestudeerd. De helft van alle huisartsenpraktijken deed aan de studie mee die vandaag in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde staat.

‘Als u naar de IC moet, wilt u dat dan?’

De huisartsen vroegen ook aan zeker 1.030 oudere coronapatiënten of ze überhaupt nog naar het ziekenhuis wilden. Daarvan zei 59 procent expliciet ‘nee’; 52 procent werd door de huisarts lichamelijk te kwetsbaar bevonden om baat te hebben bij een ziekenhuisopname. „Dat zou zinloos zijn geweest”, zegt hoogleraar huisartsgeneeskunde Jochen Cals, die de studie leidde, in NRC. Sommigen van de 1.030 oude coronapatiënten met wie de huisarts een ‘behandelwens-gesprek’ voerde, overleefden Covid-19 alsnog.