Senioren Journaal van woensdag 18 november

Nog even volhouden

Hoe de coronacijfers zich deze weken ook zullen ontwikkelen, de feestdagen worden eenzamer dan andere jaren. Leggen de ouderen zich daarbij neer?  “Ze zien op tegen een eenzame kerst, maar ze zijn ook heel verstandig”, zegt Hans Hollanders, directeur van de KBO in Limburg. De teugels met kerst laten vieren noemt Hollanders heel onverstandig. “Dat zou het begin van een derde golf kunnen zijn. Nee, de belangen zijn te groot. Ouderen zijn heel erg voorzichtig. Ze redeneren: nog even volhouden, daar worden we in het nieuwe jaar allemaal beter van.”

Advance care planning op tijd beginnen

Bij advance care planning (ACP) worden behoeften en wensen van patiënten voor toekomstige zorg en behandelingen besproken. Een tijdig begin en een gestructureerde documentatie van ACP-gesprekken kunnen helpen om gesignaleerde knelpunten te reduceren. Dit blijkt uit een literatuurstudie van het naar ACP-gesprekken door de huisarts.

Eiwittest om sterk te blijven

Studenten Food Innovation aan de HAS Hogeschool in Den Bosch hebben als afstudeeropdracht een communicatiecampagne ontwikkeld om ouderen te overtuigen van het belang van voldoende eiwitten, de bouwstenen van onze spieren. Ze vertellen in het Eindhovens Dagblad dat ouderen vaak niet beseffen dat het over henzelf gaat als ze lezen over eiwittekort. En dus niet beseffen dat ze iets kunnen doen aan hun klachten.

‘Eenzaamheid is een gevoel, geen situatie’

“Het is goed om eenzaamheid een gezicht te geven. Tegelijkertijd schuilt hierin een gevaar”, reageert de oprichter van Energieke Senioren Amsterdam Nieuw-West Amsterdam in Het Parool naar aanleiding van een verslag uit haar wijk. “In deze tijd en zeker op dit moment worden senioren gestigmatiseerd. Als je niet eenzaam bent, dan wordt het je wel aangepraat. Graag zie ik ook eens een artikel over de kracht van ouderen; hoe zij gevoelens van eenzaamheid erkennen en de neerwaartse spiraal tegengaan.”

Verzorgingshuis verdween, doelgroep bleef

Zo’n duizend ouderen in de regio Drechtsteden zouden eigenlijk een plek moeten krijgen in een ouderwets verzorgingshuis. Ze zijn nog lang niet toe aan een plek in een verpleeghuis, maar doen wel een extreem groot beroep op mantelzorgers en hulp vanuit de Wmo. Tot die conclusie komt volgens AD De Dordtenaar onderzoeksbureau Rigo. Al sinds 2013 worden geen indicaties voor verzorgingshuizen meer afgegeven. “Maar dat wil niet zeggen dat de zorgbehoefte verdwenen is”, constateren de onderzoekers. Zorgbestuurders zijn het daar roerend mee eens: “De huizen zijn er niet meer, maar de doelgroep is niet verdwenen.”

Langer en Weer Thuis Delft

De gemeente Delft maakt zich hard om senioren de ruimte te bieden om zolang mogelijk in de eigen omgeving te kunnen blijven wonen. Het programma Langer en Weer Thuis moet daarbij helpen, vertelt wethouder Karin Schrederhof in Binnenlands Bestuur. “Vooral op het gebied van middenhuur en koop blijken we niet voldoende ouderenwoningen te hebben tot 2040. Daar ligt de opgave.”

De Kracht van Samen

“Je ziet dat de strategie van Achmea, De Kracht van Samen, enthousiasmerend en inspirerend werkt”, zegt Timo van Voorden, directievoorzitter Achmea Corporate Relations & Partnerships. Uitleggend hoe Achmea meewerkt aan verduurzaming van de zorg, merkt hij op: “We proberen de zorgvraag van de toekomst te vangen in de juiste stenen en beton.” Een van de ontwikkelingen die daarbij een rol spelen is de strategie ‘Zorg Veilig Thuis’ Zilveren Kruis, onderdeel van Achmea.

Bij een gratis bakje koffie van alles bespreken

De  Werkgroep Trynwalderein doet in de nieuwsbrief verslag van de kennismaking met Seniorenraad Tytsjerksteradiel. Een van de adviezen uit deze raad: “Leg vooral de nadruk op persoonlijke contacten. Ga met mensen in gesprek. Alle andere manieren van communicatie kunnen daar niet aan tippen.” Als een succesvol initiatief werd genoemd ‘Tiid foar in bakje’. “Een drukbezochte inloop waar mensen rondom een gratis bakje koffie van alles bespreken.”

‘Doorwerken werd doorslaand succes’

Beschrijvend hoe het kabinet-Balkenende van 2003 een einde maakte aan vervroegde uittreding en prepensioen als harde, onvervreemdbare rechten, constateert Mathijs Bouman in het FD dat in de jaren die volgden zich een wonder voltrok: De fitte ouderen bleken toch gewoon te kunnen werken! “Inmiddels heeft ruim 71% van mensen tussen 55 en 65 werk. Een ongekend succes.“

Zestigers over de zorg van morgen

In aflevering 3 van de podcastserie Over Morgen van ActiZ / Fundis gaat het gesprek met Ingrid Hansen en Cees de Reus: Hoe kijken babyboomers naar de zorg van morgen? Zowel Ingrid als Cees dragen op geheel eigen wijze iets bij in de zorg voor ouderen en chronisch zieken. Maar zelf ouder worden? Daar denken ze nog lang niet over na als vitale zestigers. Dus praten met hun kinderen daarover gebeurt ook nog niet. Maar wat als ze niet meer zelfstandig kunnen wonen of chronisch ziek worden?