Senioren Journaal van dinsdag 18 juli

Extra pensioen zit er niet in

Ook al zien de dekkingsgraden van de pensioenfondsen er nu gezond uit, de kans is klein dat deelnemers dat gaan merken in hun portemonnee. Experts verwachten dat pensioendeelnemers door de lagere inflatie niet op een verhoging hoeven te rekenen.

G’OUD voor regio Zaanstreek-Waterland

Voor het samenwerkingsprogramma G’oud, opgezet met de ambitie dat ouderen in de regio Zaanstreek-Waterland een goed leven hebben, hebben de 22 deelnemende organisaties een intentieovereenkomst getekend.

Weinig sociaal contact, schade in het brein

Japans onderzoek toont dat de hersenen van oudere mensen harder krimpen als ze weinig tot geen sociaal contact hebben met anderen. Ook is er meer weefselschade te zien in het brein van ouderen die veel alleen zijn en is er een link met dementie.

Positief over Vitaal en Veilig Thuis

In de gemeenten Dalfsen, Staphorst en Zwolle zijn de ervaringen met Vitaal en Veilig Thuis positief. In alle deelnemende gemeenten wordt het daarom voortgezet. De ouderen geven Vitaal en Veilig Thuis een gemiddeld rapportcijfer van 7,7.

Naar veel grotere familieparticipatie

‘In het buitenland is de familieparticipatie veel groter, ook in verpleeghuizen. Daar gaan wij ook heen, zowel in verpleeghuizen als daarbuiten’, zegt de Groningse hoogleraar ouderengeneeskunde en dementie Sytse Zuidema.

Je kunt burgers niet dwingen om te helpen

In Panningen werken zorginstelling, gemeente en corporatie aan een plan waardoor een levendige wijk ontstaat waar mensen elkaar opzoeken en helpen. Met wel een risico: Je kunt burgers niet dwingen om te helpen.

Zonder dagbesteding ben je duurder uit

Een populaire vorm van dagbesteding is die op de zorgboerderij. Wat is de toekomst nu er een advies ligt om de dagbesteding te schrappen? De dagbesteding heeft allerlei positieve effecten voor ouderen en ontlast de mantelzorger.

Vrijwilliger kan mantelzorger helpen

Ontlast mantelzorgers in de laatste levensfase met vrijwilligers. Daarop wijst de koepelorganisatie van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. In Nederland zijn ruim 13.000 vrijwilligers betrokken bij mensen in de laatste levensfase.

Nieuw alzheimermedicijn remt beetje af

Een nieuw medicijn, donanemab, remt het verloop van de ziekte van Alzheimer een klein beetje af. Het is nog vooral een wetenschappelijke doorbraak. Het effect is beperkt, het middel peperduur, en de bijwerkingen zijn fors.

Oversterfte maar AOW toch later

Sinds 2019 is de levensverwachting voor 65-jarigen gedaald, maar de AOW-leeftijd gaat omhoog. “Wanneer plakken de oudere bouwvakkers, stratenmakers, verplegers etc. zich eens vast aan kunstwerken, gelijk de jeugdige rebellen?”