Vrijwilliger kan mantelzorger helpen

Ontlast mantelzorgers in de laatste levensfase met vrijwilligers. Daarop wijst Carla Aalderink, directeur van VPTZ Nederland, de koepelorganisatie van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg, in Trouw.

In Nederland zijn ruim 13.000 vrijwilligers betrokken bij mensen in de laatste levensfase. Ze nemen taken van de mantelzorger over, zodat die even tijd voor zichzelf heeft. Of ze waken ’s nachts, zodat de mantelzorger een nacht kan doorslapen. Veel mensen weten volgens Aalderink niet dat er een beroep op deze vrijwilligers kan worden gedaan en ze worden dan ook vaak te laat ingezet, wanneer de mantelzorger al overbelast is geraakt.

Mantelzorger durft soms huis niet uit

“Wij horen van mantelzorgers die het huis niet uit durven omdat ze hun stervende geliefde niet alleen willen laten, die ’s nachts niet kunnen slapen, die meer zorgverlener zijn dan partner of kind en geen ruimte hebben om bezig te zijn met het naderende afscheid”, schrijft de directeur van VPTZ Nederland in Trouw.

Eerder en vaker doorverwijzen

Er zijn volgen Aalderink voldoende geschoolde vrijwilligers beschikbaar: zij worden alleen niet altijd op tijd gevonden en ingeschakeld. Het is belangrijk dat er verandering komt in deze situatie. “Zorgprofessionals, Wmo-consulenten en mantelzorgondersteuners zouden eerder en vaker moeten doorverwijzen naar vrijwilligers­organisaties.”

Niet alle zorg zelf hoeven regelen

Hiervoor is goede samenwerking in de hele zorg- en welzijnsketen cruciaal, zo merkt de directeur van VPTZ Nederland op in Trouw. “Juist gezamenlijk kunnen formele en informele zorg zorgen voor een goede laatste levensfase, waarin de mantelzorger de ruimte heeft om afscheid te nemen en niet alle zorg zelf hoeft te dragen.”