Senioren Journaal van maandag 17 juli

Familie moet zorg ouderen redden

De zorg voor ouderen in Limburg loopt vast als mantelzorgers, familie en vrijwilligers niet snel meer zorgtaken op zich nemen, waarschuwen Limburgse zorgbestuurders. “Mensen doen in de zorg alsof ze op vakantie zijn in Turkije, met zo’n all-inclusivebandje om. Die mentaliteit, dat eisende – dat moet veranderen.”

Burgerinitiatief: wat hebben mantelzorgers nodig

Mantelzorg gaat steeds meer omvatten en wordt steeds zwaarder. Wat hebben mantelzorgers nodig om op de been te kunnen blijven? In Meierijstad start, met als gangmaker Senior-Rooi, een burgerinitiatief.

Is dit de seniorenwoning van de toekomst?

Vivalib is een revolutionair genoemd woonconcept uit Frankrijk dat wordt toegepast bij drie nieuwbouwprojecten in Twente. Woningen voorzien van technische hoogstandjes, waardoor senioren daar veilig kunnen blijven wonen.

Amsterdam bij hitte voor 85+ levensgevaarlijk

Uit het onderzoek blijkt dat vooral inwoners ouder dan 85 jaar in Parijs en Amsterdam zich zorgen moeten maken bij een hittegolf. Zij hebben in dat geval in vergelijking met andere steden in Europa een hoger risico op overlijden.

Met pensioen gaan is echt hard werken

“Als ik het over zou mogen doen, dan had ik de optie tot demotie gezien als een kans om gezond met pensioen te gaan, in plaats van als een belediging.” Met pensioen gaan, kan wel eens hard werken zijn.

Veel problemen bij aanvragen ouderenzorg

Een papierwinkel, lange wachttijden en loketten die van elkaar niet weten wat ze doen. Ruim de helft beoordeelt het traject dat ze moeten doorlopen om zorg aan te vragen voor een oudere als slecht (57 procent).

Senioren Netwerk Amsterdam Zuidoost

In Amsterdam nam een tiental energieke senioren het initiatief voor Senioren Netwerk Zuidoost. Stadsdeel Zuidoost ondersteunt dit groeiende netwerk waar nodig en mogelijk. Vier keer per jaar komen ze bijeen met de stadsdeelvoorzitter.

Hospice strengere screening

Twentse hospices hebben vorig jaar tenminste 18 bewoners noodgedwongen weer uitgeplaatst: ze stierven niet, maar knapten op. “Hulpbehoevenden komen in hospices terecht, omdat andere zorgverleners tegen hun grenzen aanlopen.”

Collectieve voorzieningen gesloopt

“Verzorgingshuizen voor ouderen sloten de deuren en de verpleeghuissector werd rigoureus ingekrompen.” Met een beroep op ‘eigen verantwoordelijkheid’ werden collectieve voorzieningen gesloopt voor mensen die deze het hardste nodig hebben.

Lint van ontmoetingsbankjes

Met een lint van ontmoetingsbankjes door de gemeente Overbetuwe worden mensen die zich eenzaam voelen uitgenodigd met anderen in gesprek te gaan. Dat gebeurt n de Week tegen Eenzaamheid, van 28 september tot en met 4 oktober.