Met pensioen gaan is echt hard werken

“Ik ontmoet steeds vaker gemotiveerde zestigers die een baan zoeken die ze tot na hun pensioen kunnen blijven doen en fitte zeventigers die graag weer van betekenis willen zijn voor de arbeidsmarkt”, schrijft AD-columnist Anne-Marije Buckens.

Er komt in ieders leven een dag dat het betaalde werkzame leven stopt en dat een nieuwe levensfase aanbreekt. En dat kan wel eens hard werken zijn, aldus Buckens in het AD.

Wennen aan nieuwe levensfase

Een rondvraag onder haar allereerste klanten van twaalf jaar geleden, die nu goeddeels met pensioen zijn, leert Buckens dat de meesten hebben moeten wennen aan hun nieuwe levensfase: Niks geen vakantiegevoel, eindeloze tijd voor kleinkinderen, moestuinen en andere hobby’s. Nee, maandenlange depressies, gevoel van nutteloosheid en echtelijke ongezelligheid.

Toen kwam de stress er uit

Buckens schrijft in het AD over de 71-jarige Fred. Een deel van zijn vriendenkring werd ziek of overleed kort na pensionering,  zelf kreeg hij een hartaanval binnen twee maanden na zijn laatste werkdag. Hij is ervan overtuigd dat dit kwam doordat hij jarenlang heel hard heeft gewerkt en niet naar zijn lichaam heeft geluisterd. “Toen ik eindelijk tot stilstand kwam, kwam alle stress er uit”, vertelde Fred.

Demotie als kans

Advies van de 71-jarige Fred via de AD-columnist: “Geef alles wat je in je hebt, maar nooit ten koste van je gezondheid. En zorg ervoor dat je loopbaan zich mee ontwikkelt met je levensfases. Want als ik het over zou mogen doen, dan had ik de optie tot demotie gezien als een kans om gezond met pensioen te gaan, in plaats van als een belediging.”

Glijdende schaal

Anne-Marije Buckens: “Een glijdende schaal van de toppen van je kunnen naar je pensioen, zou net zo vanzelfsprekend moeten zijn als de weg naar het hoogtepunt van je loopbaan. En daar moeten we het meer over hebben met elkaar.”