Hospice strengere screening

Twentse hospices hebben vorig jaar tenminste 18 bewoners noodgedwongen weer uitgeplaatst, meldt dagblad Tubantia. De bewoners kwamen binnen met het idee dat ze zouden sterven. Maar ze knapten op.

Het gebeurt steeds vaker dat terminaal zieken langer dan drie maanden in het hospice wonen. In de praktijk praktijk zorgt het regelmatig voor veel verdriet en ontreddering. Het komt voor dat een bewoner de huur al heeft opgezegd en afstand deed van persoonlijke bezittingen.

Naar tijdelijke opvang

“Uitplaatsing is altijd ingrijpend”, zeggen Hospice Enschede en Leendert Vriel Enschede-Haaksbergen in Tubantia. Tot voor twee jaar terug kwam het bijna nooit voor. Maar alleen in Enschede vorig jaar al zeven keer. Vaak kwetsbare ouderen belanden na vertrek soms op de tijdelijke opvang van een verpleeghuis. Hospice Enschede screent de bewoners sinds twee jaar strenger bij binnenkomst. Juist om schrijnende situaties te voorkomen. Steeds vaker staan mensen op de wachtlijst. De verplichte uithuisplaatsingen zijn daarvan een gevolg.

Systeem ziek op alle fronten

De Netwerken Palliatieve Zorg Twente maken zich volgens Tubantia zorgen over de uitplaatsingen. “Het zorgsysteem is ziek op alle fronten”, zeggen ze daar volgens Tubantia. “Huisartsenzorg barst uit zijn voegen, verpleeghuizen liggen overvol en thuiszorg heeft personeelskrapte. Palliatieve zorg in ziekenhuizen richt zich vooral op oncologiepatiënten. Hulpbehoevenden komen in hospices terecht, omdat andere zorgverleners tegen hun grenzen aanlopen.”