Senioren Journaal van woensdag 17 februari

Actieagenda: meer ruime appartementen

Een monstercoalitie van partijen op de woningmarkt presenteert vandaag, met het oog op de verkiezingen, een Actieagenda Wonen. Een van de punten hieruit is volgens de Volkskrant:: Bouw meer nieuwe woningen voor senioren. Dat helpt niet alleen de senioren zelf. Om de doorgaans honkvaste ouderen te bewegen tot een verhuizing moet er vooral een aantrekkelijk alternatief zijn. Dat is vaak (opnieuw) een zelfstandige woning, dichtbij winkels en culturele instellingen, maar ook dichtbij goede medische voorzieningen. Maatwerk is belangrijk, is te lezen in de Telegraaf. “Er zijn meer ruime ouderenappartementen nodig.”

Landelijk beweegprogramma VitaliteitSpelen

“Meer dan de helft van de 60-plussers is niet voldoende lichamelijk actief, als we de geadviseerde beweegrichtlijn van 2,5 uur matig intensief bewegen per week volgen.” Stichting Gouden Dagen en SportVibes hebben een landelijk beweegprogramma ‘VitaliteitSpelen’ opgezet, met een centrale rol voor het zorgcentrum.

Wethouder voor de seniorenagenda

De werkgroep ‘Samen ouder worden in Boxtel’ is tevreden met het coalitieakkoord waarmee het nieuwe college van B. en W. aan de slag gaat. De werkgroep rekent er volgens het Brabants Dagblad op dat er nu echt stappen gezet gaan worden richting seniorenbeleid voor de toekomst. Bij iedere wethouder wordt een deel van de problematiek ondergebracht. vanuit integraal denken, met meteen meer aandacht is voor woningbouw voor senioren. Er is nu ook een wethouder van de ‘seniorenagenda’.

Slimme lamp met valdetectie

Een Antwerpse startup werkt volgens Computer Idee aan Nobi, een slimme lamp voor alleenstaande ouderen die slecht ter been zijn. Sensoren in de verlichting houden in de gaten of er sprake is van een val en kunnen zo nodig automatisch familie of hulpdiensten inlichten. Verder springt de lamp uit zichzelf aan dankzij bewegingsdetectie.

Niet te veel studentenkamers svp

Bij de Raad van State in Den Haag stonden 49 eigenaren van het Wageningse appartementengebouw Costerstaete lijnrecht tegenover de gemeente Wageningen. Inzet volgens De Gelderlander: de komst van drie panden met 264 studentenkamers in de buurt van het seniorencomplex. “Laat één ding duidelijk zijn, wij zijn niet tegen studentenhuisvesting op die plek. Maar 264 studentenkamers is gewoon te veel.”

Opgelicht door ‘pakketbezorgers’

In een periode van twee weken tijd zijn tien mensen slachtoffer geworden van oplichting door zogenaamde pakketbezorgers, meldt de politie Oost-Nederland. “De oplichters weten aan de pinpas en pincode van een slachtoffer te komen door een sluwe truc toe te passen. Vervolgens wordt daarmee soms voor wel duizend euro mee gepind.”

Internetcollege over dementie

Sinds oktober vorig jaar verzorgt DAZ (Ruud Dirkse) internetcolleges over dementie. “Wij doen dat op verschillende manieren:

  1. Internetcolleges met open inschrijving.
  2. Familieavonden voor kleinschalige woonvormen/afdelingen van woonzorgcentra/verpleeghuizen.
  3. Colleges in opdracht van zorg- en welzijnsorganisaties.” Ook voor de komende weken staat weer een aantal colleges gepland.

Kostbare wachtlijst, of valt het wel mee?

De overgang van thuis naar het verpleeghuis levert hoofdbrekens op voor ouderen en hun naasten. Hoe zit dat, en wie kan hulp bieden? Elsevier Weekblad geeft uitleg. De ‘zorgval bestaat’ nog steeds, maar zou er niet meer toe hoeven te leiden dat ouderen (en hun naasten) afzien van het aanvragen van een plaats in het verpleeghuis. Op www.langdurigezorg.nl staat informatie over de overstap van thuis naar het verpleeghuis, en waar ouderen en hun naasten (gratis) ondersteuning kunnen krijgen.

Weinig jaren te winnen, veel leed te besparen

‘Omdat verpleeghuizen de covidbroeinesten van de samenleving zijn, vind ik het met mijn boerenverstand geen rare strategie om vaccinatie daar te beginnen’, zegt specialist ouderengeneeskunde Doede Veltman tegen Medisch Contact. ‘Daar staan collega’s die zeggen dat je daar niet moet beginnen niet bij stil, denk ik. Je hoort nu dat je vijftigers of zestigers eerder zou moeten vaccineren, omdat daar de meeste jaren te winnen vallen. In een verpleeghuis zijn weinig jaren te winnen, maar kun je wel veel leed besparen bij bewoners en bij alle mensen om hen heen.’

‘Maak van de AOW een lening

Sander Schimmelpenninck noemt het mazzel, als je een deel van de jaarlijks 20 miljard euro aan erfenissen krijgt, en pleit voor verhoging van de successiebelasting. Een lezer van de Volkskrant reageert: Je hebt nog meer mazzel als je van een lang en gezond leven kan genieten, denk ik. Het lijkt mij daarom eerlijk om van de AOW een lening te maken, in plaats van een gift. Deze maakt de erfenis alleen maar groter. De gemiddeld 150.000 euro schuld wordt bij overlijden verrekend met het eventuele bezit. De overheid zal niet alles terug krijgen, maar bespaart wel 38 miljard euro aan jaarlijks te betalen AOW-uitkeringen en kan intussen verdienen aan de negatieve rente. En niemand komt iets te kort.