Samen ouder worden in Boxtel

De werkgroep ‘Samen ouder worden in Boxtel’ is tevreden met het coalitieakkoord waarmee het nieuwe college van B. en W. vanaf volgende maand aan de slag gaat.

Blij met de aandacht voor het seniorenbeleid, dat uitgaat van de plannen die de werkgroep al in 2019 presenteerde. En zeker met de passage waarin het gemeentebestuur belooft dat samen met de werkgroep tot ontplooiing te willen brengen. Dat is anders dan in het recente verleden en anders op een goede manier, vindt ‘Samen ouder worden’ volgens her Brabants Dagblad.

Integraal denklen

Jac Nouwens van de werkgroep rekent erop dat er nu echt stappen gezet gaan worden richting seniorenbeleid voor de toekomst. En de realisatie daarvan. “Goed om te lezen ook dat er breder wordt gedacht. Dat bij iedere wethouder een deel van de problematiek is onder gebracht. Dat integraal denken hebben wij de afgelopen jaren gemist. We zien ook dat er meteen meer aandacht is voor woningbouw voor senioren.”

Wethouder seniorenagenda

De werkgroep, die een groot aantal organisaties en instellingen vertegenwoordigt met duizenden leden, biedt volgens het Brabants Dagblad al langer aan daadwerkelijk met het gemeentebestuur te willen samenwerken aan een ouderenbeleid. “We gaan ervan uit dat het college nu de daad bij het woord voegt.” Nouwens hoopt dan ook snel in gesprek te kunnen met de nieuwe wethouder van de ‘seniorenagenda’.