Bouwalliantie: bouw meer voor senioren

Een miljoen nieuwe woningen in tien jaar. Dat wil een monstercoalitie van partijen op de woningmarkt. Een alliantie van corporaties en gemeenten tot projectontwikkelaars en bouwers roept op tot een doorbraak in de woningbouw. De productie moet fors omhoog door sneller, goedkoper en geïndustrialiseerd bouwen, maar ook door het inkorten van inspraakprocedures.

‘De effecten van het woningtekort zijn enorm’, zegt Martin van Rijn, voorzitter van de vereniging van de woningcorporaties Aedes, in de Volkskrant in een toelichting op de Actieagenda Wonen. ‘Jonge mensen die tien jaar op een huis moeten wachten, dat is niet meer uit te leggen. Dat geldt ook voor ouderen die een goede seniorenwoning zoeken, maar geen alternatief kunnen vinden voor hun te grote eengezinswoning. Terwijl gezinnen ondertussen niet weg kunnen uit een veel te klein appartement.’

Aantrekkelijk alternatief

Dat de ‘Actieagenda Wonen’ nu wordt gepresenteerd is geen toeval. Wonen wordt een van de belangrijkste thema’s van de verkiezingen in maart, voorspelt Van Rijn. Een van de punten uit de actieagenda is volgens de Volkskrant: Bouw meer nieuwe woningen voor senioren. Dat helpt niet alleen de senioren zelf. De (vaak) eengezinswoningen die zij verlaten kunnen worden gebruikt door bijvoorbeeld jonge, nu nog kleinbehuisde gezinnen. Om de doorgaans honkvaste ouderen te bewegen tot een verhuizing moet er vooral een aantrekkelijk alternatief zijn. Dat is vaak (opnieuw) een zelfstandige woning, dichtbij winkels en culturele instellingen, maar ook dichtbij goede medische voorzieningen. Een gecombineerde vorm van wonen en zorg kan ook.

Meer ruime appartementen

Betaalbare koopwoningen kunnen een middel kunnen zijn om de doorstroming vanuit de sociale huursector op gang te krijgen. Maar in hoeverre zijn die mensen bereid om echt meer voor een nieuwe woning te betalen? Ook de meeste ouderen peinzen er niet over om hun afbetaalde eensgezinswoning te verlaten voor een huurhuis, schrijft de Telegraaf. Voorzitter Maxime Verhagen zegt: “Dat is een kwestie van maatwerk en de juiste woningen bouwen. Er zijn meer ruime ouderenappartementen nodig”, zegt Verhagen.