De VitaliteitSpelen brengt ouderen in beweging

“Meer dan de helft van de 60-plussers is niet voldoende lichamelijk actief, als we de geadviseerde beweegrichtlijn van 2,5 uur matig intensief bewegen per week volgen.”

Hoe verder de leeftijd oploopt, hoe minder er wordt bewogen. Terwijl enige beweging, ook op latere leeftijd, veel positieve lichamelijke en mentale effecten heeft, aldus Leyden Academy.

Positieve effecten van bewegen

Stichting Gouden Dagen en SportVibes hebben een landelijk beweegprogramma de ‘VitaliteitSpelen’ opgezet. “De missie is om ouderen een gelukkigere oude dag te bezorgen door hen te stimuleren om meer te bewegen en zo de positieve effecten van bewegen (weer) te laten ervaren”, zegt Liesbeth Gaasbeek, directeur van Stichting Gouden Dagen.

Centrale rol zorgcentrum

“We doen dit graag samen met gemeenten, zorgverleners, beweegprofessionals en de ouderen en hun familieleden. Met de zorginstelling als vertrekpunt, willen we dit thema structureel onder de aandacht brengen, meer bewegen blijvend bevorderen en kennis delen.”

Jaarlijkse bijdrage

Een groeiende groep ouderen is als bewoner of via wijkverpleging, thuiszorg of dagbesteding gelieerd aan een zorgcentrum. Die infrastructuur biedt kansen voor gemeenten om ouderen in beweging te brengen. Middels een jaarlijkse bijdrage voor de VitaliteitSpelen krijgt men de nodige ondersteuning

Week van de VitaliteitSpelen

Jaarlijks zal de Week van de VitaliteitSpelen georganiseerd worden om zoveel mogelijk ouderen aan het bewegen te krijgen en om landelijke aandacht te vragen voor het belang van bewegen onder ouderen. Tijdens deze beweegweek kan vanuit de zorginstelling verschillende activiteiten worden georganiseerd.