Senioren Journaal van donderdag 15 juni

Langer zelfstandig met Duo-wonen

‘Wonen kan anders, met gebruikmaking van de bestaande woningvoorraad. Kijk naar Duo-wonen.”  Beneden woont de senior, met alles gelijkvloers, en boven ontstaat een woonunit waarin een jongvolwassene woont die hulptaken doet voor de senior.

Westerveld kijkt voor oplossingen naar Duitsland

Hoe kunnen mensen zo lang mogelijk gelukkig thuis blijven wonen? De dunbevolkte gemeente Westerveld kijkt voor oplossingen de gemeente onder andere naar Duitsland en overweegt daarbij een samenwerking voor lange tijd aan te gaan.

Steeds meer mishandeling door mantelzorgers

Veel zorgmedewerkers kennen wel een mantelzorger die zijn ouder of partner voor het gemak in een kamer opsluit of overdag een slaappil geeft, zegt MantelzorgNL. “Vaak zie je dat onmacht en frustraties opstapelen, terwijl gelijktijdig de situatie van de patiënt verslechtert.”

Frustratie over woningmarkt

Volgens een vandaag verschijnend woningmarktonderzoek zijn huizen en appartementen onbetaalbaar geworden voor jongeren. Van de senioren zegt 65 procent dat er geen geschikte woningen zijn waar zij in hun levensfase naar kunnen verhuizen.

Gevaarlijke situaties door tekort personeel

Valpartijen, infecties en verwaarlozing. Door grote personeelstekorten kan de veiligheid van bewoners in verpleeghuizen niet altijd meer worden gewaarborgd. Dit blijkt uit een onderzoek onder zorgpersoneel, van RTL Nieuws in samenwerking met vakbond FNV.

Nooit te oud om te leren

In het dag en doe-centrum van tanteLouise in Steenbergen leren ouderen opnieuw hun dagelijkse taken oppakken. Laat ze zoveel mogelijk zelf doen, is het adagium. De zorgorganisatie heeft zich laten inspireren door Denemarken.

Eén zorgwerkgever voor hele regio

Meerdere zorgsectoren zijn in Rivierenland bezig om in deze regio één werkgever te vormen. Zorg professionals kunnen daardoor naadloos switchen tussen werken bij huisartsenpraktijk, ziekenhuis, thuiszorg of  ambulance. Hun baan is gegarandeerd.

Een hoger pensioen! (maar niet zonder risico)

Op 1 juli treedt de Wet toekomst pensioenen in werking. EW beschrijft in een coverstory de voordelen, risico’s, vraagtekens en spaken in het wiel. De rechters hebben meermaals gewaarschuwd voor de grote aantallen te verwachten procedures.

Grote opkomst seniorenlunch AH

Twee keer per jaar organiseren medewerkers van de Albert Heijn in Warmenhuizen een gratis lunch voor senioren. Ook dit keer is de opkomst groot en was het gezellig lunchen tussen de schappen.

Op een nieuwe fiets moet je het weer leren

Meer dan honderd senioren willen opnieuw leren fietsen, met behulp van de Nijmeegse hoogleraar Eric Maris,die hiervoor een combinatie van krachttraining en een fietssimulator opzette.