Senioren Journaal van maandag 11 juli

Vergrijzing geen probleem maar kans

“Er is geen tegenstelling tussen jong en oud. Samen zijn we de samenleving. En die samenleving vergrijst. De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen ziet dat niet als een probleem, maar als een kans.” Dat schrijft Anneke Sipkens, directeur van ANBO.

Mantelzorg als buikpijnpunt

De beleidsomslag in de ouderenzorg is hard nodig, zegt Vilans-bestuurder prof. Mirella Minkman. Buikpijnpunt is voor haar wel “dat onze mantelzorgers en vrijwilligers niet overbelast raken. Mensen zijn tot veel bereid, maar de rek is niet oneindig.”

Flatcoach voor seniorenflat

Een student toegepaste gerontologie woonde het afgelopen studiejaar in overleg met woningcorporatie Actium tussen de 60-plussers in de Fabriciusflat in Assen. In haar afstudeerscriptie geeft zij Actium een aantal adviezen. Bijvoorbeeld het advies om een ‘flatcoach’ in te zetten om te zorgen voor meer sociale cohesie.

Schadelijke zorg voor ouderen

Bij EO tv-programma ‘Dit is de kwestie’ ging de seizoensafsluiter over de vraag of we niet ’te lang doorsleutelen aan onze ouderen’. Hoogleraar geriatrie Joris Slaets muntte het begrip ‘schadelijke zorg voor ouderen’, schrijft Trouw: In landen zonder noemenswaardige zorg is de levensverwachting van tachtigjarigen bijna net zo groot als hier, blijkt volgens hem uit onderzoek.

Onnodig eenzame oude mannen

“Wat moet ik met oude mannen die geen initiatief nemen? Het kan toch niet altijd van één kant komen?” Het gaat om een verschijnsel dat zich vooral voordoet onder oudere mannen van boven de zeventig. Jongere mannen zijn vaker gewend om niet alleen maar achter hun vrouw aan te hobbelen.

Ouderen leren meer zelf te doen

De gemeente Moerdijk onderzoekt of de huishoudelijke hulp die mensen via de Wmo krijgen in sommige gevallen kan worden afgebouwd.  Vanaf 1 oktober wordt ingezet op twee zaken bij Wmo-cliënten: stabilisatie en ontwikkeling.

Weer volledig zelfstandig leven

Bij het Brabantse Mijzo zet men onder meer in op zogeheten reablement, waarbij Mijzo cliënten leert hoe ze langer zelfstandig thuis kunnen wonen. De bestuurder zegt over de resultaten in Zorgvisie: ‘We zien mensen met een zorgvraag binnen komen en denken dat ze professionele ondersteuning nodig hebben. Maar na een programma van zes tot twaalf weken kan 60 tot 70 procent weer volledig zelfstandig leven en gaat men op een veel later moment gebruikmaken van professionele zorg.’

Kijk uit met meer belasting op vermogen

Om inkomensverschillen te verkleinen, adviseert een commissie om lasten voor woningbezitters te verzwaren. Vereniging Eigen Huis wijst er in de Telegraaf onder meer op dat de maatregel om de overwaarde te belasten een rem kan gaan zetten op de doorstroming. Het overgrote deel van het vermogen van Nederlandse huishoudens zit in pensioenen en de eigen woning. Het AD schrijft in een commentaar: ‘Dat zijn niet allemaal rijke mensen die zwaarder belast kunnen worden.’

Wij blijven in onze te grote koopwoning

“Wij zijn 67 jaar, willen naar een huurwoning boven de huurgrens en kunnen nu met de winst op onze woning heel wat jaren een hoge huur betalen”, aldus een brief in de Telegraaf. “Maar als we belasting moeten gaan betalen op de overwaarde, is er geen huurhuis voor ons in zicht, dus blijven wij mooi in onze te grote koopwoning wonen. Sorry, wij laten geen woning achter voor starters.”

Nog even en ouderen liggen in couveuse

“Nog even en de ouderen liggen in een couveuse vanwaar ze gemonitord kunnen worden”, schrijft een AD-lezer over de kabinetsplannen voor de ouderenzorg. “Niet alleen om de sensor af te lezen dat hun broek vol zit, maar ook om te zien of ze nog durven bewegen.” “Vroeger werden ouderen vaak ‘kinds’ genoemd, nu maakt de minister ze kinds.”

Aktie-Bingo SP: laat onze ouderen niet vallen

De SP in Stichtse Vecht roept vrijwilligers op mee te helpen aan een mooie Aktie-Bingo om voorzieningen voor ouderen structureel in stand te houden. Alle oppositiepartijen is gevraagd om ook bij te dragen in het Aktie-Bingo-Prijzenpakket. De coalitie hoeft gezamenlijk maar 1 prijs te leveren: de belofte dat de locaties en voorzieningen voor de ouderen in tact blijven, meldt RTV Stichtse Vecht.

Studenten verpleegkunde als tijdelijke buddy

Om ervoor te zorgen dat studenten verpleegkunde bij ouderenzorg aan meer denken dan alleen billen wassen, is de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen een half jaar geleden gestart met een buddyproject. Vierentwintig eerstejaars studenten verpleegkunde werden het tijdelijke maatje van een thuiswonende kwetsbare oudere.

Buurtzorg jaagt verzekeraars op stang

Thuiszorgorganisatie Buurtzorg ligt onder de loep bij grote  zorgverzekeraars/zorgkantoren vanwege mogelijk een paar miljoen aan onjuiste declaraties. Jos de Blok en zijn ‘onaantastbare instituut’ aanpakken blijkt niet eenvoudig.

Gescheiden inzamelen incontinentiemateriaal

Interzorg heeft een pilot gehouden met het gescheiden inzamelen van incontinentiemateriaal. En met succes, is te lezen in Skipr. Gescheiden incontinentiemateriaal kan nu nog niet gerecycled worden. “Maar zodra het wel kan, zijn ze er klaar voor.”