Senioren Journaal van dinsdag 1 december

Niet overal goede zorg thuis

Huisartsen, hun praktijkondersteuners en de wijkverpleging moeten intensief samenwerken om goede zorg te bieden aan kwetsbare thuiswonende ouderen in hun werkgebied. En zij moeten de kwetsbare ouderen zelf en hun mantelzorgers zo veel mogelijk betrekken bij het overleg over hun zorg. Dat zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Niet overal weten de mensen in de zorg elkaar te vinden. Dan krijgen kwetsbare ouderen niet de zorg die zij nodig hebben, of niet op tijd.

Geschikt wonen met kwaliteit

Oirschot heeft in de komende twintig jaar behoefte aan 810 extra woningen en appartementen voor ouderen, voor bijna tachtig procent koopwoningen. Dat blijkt uit de gemeentelijke visie ‘Geschikt wonen voor ouderen, wonen met kwaliteit’. De gemeente gaat positief meewerken aan woningbouwplannen die passen binnen de nu vastgestelde visie. Maar de gemeente doet ook een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners.

AOW-uitgaven lager door hogere sterfte

De AOW-uitgaven vallen dit jaar €30 mln lager uit dan verwacht vanwege de hogere sterfte als gevolg van corona. Dat blijkt volgens het FD uit de Najaarsnota van minister van Financiën Hoekstra, die maandag naar de Kamer is gestuurd.

Burn-out klachten in verpleeghuizen

​Eén op de vijf medewerkers in een verpleeghuis kampt met depressieve klachten (19%) of burn-out klachten (22%). Met name de medewerkers die voor bewoners met Covid-19 moesten zorgen ervaren vaak depressieve klachten. Dit blijkt uit een onderzoek van universitaire netwerken ouderenzorg in Groningen en Zuud-Holland.

‘Oud worden, ik kan het iedereen aanraden’

“Oud worden en oud zijn, ik geniet ervan”, zegt Sonja Barend (80) in haar nieuwe boek. Waar zit dat genot in zit? In NRC zegt zij: Dat je bijna alles in het leven beter begrijpt. Vroeger dacht ik: ik wil later niet zo’n oud verschrompeld mens worden. Nu ik dat eenmaal bén kan ik je zeggen: het valt reuze mee. Oud worden, ik kan het iedereen aanraden.” Ze kijkt met verbijstering naar hoe oude mensen op televisie worden neergezet. “Alsof de ouderdom een schrikbeeld is.”

Eerste project Groupius Wonen

Groupius Wonen is een sociale onderneming die zich bezig houdt met de ontwikkeling van levensloopbestendige woningen voor senioren. Aan de buitenkant lijken deze woningen in de verste verte niet op de traditionele seniorenwoningen, terwijl ze aan de binnenkant diverse innovatieve oplossingen hebben zodat senioren er prettig kunnen wonen, aldus een artikel op Platform31. In Apeldoorn wordt begin volgend jaar gestart met het eerste project. De huurprijzen zijn conform de markthuurprijzen in Apeldoorn.

‘Duidelijke levenswensen geven regie en rust’

Hoe wil je leven? En hoe wil je doodgaan? Belangrijke, maar vaak moeilijke vragen om over na te denken en te bespreken voor ouderen met eventueel beginnende dementie en hun naasten, aldus Beter Oud. Hans Burgmans en Lia van Dijk, beiden betrokken bij een ouderenorganisatie, en Brenda Ott, kaderhuisarts ouderengeneeskunde, maken het onderwerp bespreekbaar.

Binnen enige jaren dementie te stoppen?

Jetske van der Schaar is draagster van een familiaire genmutatie die rond haar 55ste met zekerheid tot alzheimer-dementie zal leiden. ‘Met wat geluk heb ik nog vijftien gezonde jaren te gaan’, zegt ze in Trouw. Van der Schaar hoopt op een doorbraak in de beheersbaarheid van dementie. De artsen die haar omringen houden die ook voor mogelijk, ze zeggen er zelfs van overtuigd te zijn dat binnen enige jaren dementie afgeremd of gestopt kan worden. “Mensen zoals ik kunnen de sleutel tot een oplossing zijn. Belangrijke inzichten in de ziekte zijn voortgekomen uit onderzoek bij families met dit gen.”

Oma van het Jaar viert hele maand kerst

Willeke Alberti is gekozen tot Oma van het Jaar en dat is misschien wel de mooiste prijs van haar leven, vertelt ze in de Telegraaf. “Ouder worden is voor mij dan ook geen enkel probleem.” Vandaar ook dat zij van harte heeft meegewerkt aan het filmpje van het ministerie van VWS over ‘De waarde van ouder worden’. “Zo leuk, omdat deze campagne gaat over hoe ouderen op een waardevolle manier bijdragen aan de maatschappij, vanuit hun kennis, kunde en ervaring.” Ze heeft een grote familie en viert dit jaar daarom deze hele maand kerst.

 ‘Café voor 65-plussers’

“Hoe fijn zou het niet voor de oudere Amsterdammers zijn als met de kerstdagen de cafés en hun terrassen open mogen?”, schrijft Dolph Kohnstamm uit Amsterdam in Het Parool. “Bijvoorbeeld van negen tot twaalf uur ’s ochtends voor uitsluitend mensen ouder dan 65 jaar, op vrijwillige basis uiteraard. Eindelijk zouden die ouderen in hun favoriete café hun even oude vrienden en buurtgenoten weer eens kunnen spreken in een echte kerstsfeer, met een koffie of glühwijntje. Wat zou dat ook door mijzelf en mijn vrouw (beiden 83) reusachtig op prijs worden gesteld! Kan onze burgemeester daar niet voor zorgen?”