Geschikt wonen, wonen met kwaliteit’

Een mooie stap vooruit. Dat zegt het college van b. en w. van Oirschot over de vastgestelde beleidsvisie ‘’Geschikt wonen voor ouderen, wonen met kwaliteit’’

“In deze visie staat dat Oirschot in de komende periode behoefte heeft aan ongeveer 810 woningen en appartementen. Deze woningen moeten zoveel mogelijk passen bij de wensen van de toekomstige bewoners. Een bijkomend aspect is dat het de doorstroming op de woningmarkt stimuleert, daar is dringend behoefte aan. Kortom: aan de slag!”

Sociale contacten versterken

De gemeente gaat positief meewerken aan woningbouwinitiatieven die daadwerkelijk bijdragen aan vastgestelde visie. “Bekend is dat vele ouderen, ook als de woning niet meer helemaal geschikt is, daar toch in willen blijven wonen. Aspecten als binding met het dorp of de buurt, met vrienden en familieleden zijn daarbij belangrijke overwegingen. Daarom neemt de gemeente een regierol in het verder versterken van informele sociale contacten en trefpunten voor oudere inwoners. Daarmee willen we ook dreigende eenzaamheid voorkomen.”

Ouder worden voorspelbaar

Verder wil de gemeente er de komende tijd voor zorgen dat ouderen zich, meer dan nu, gaan realiseren dat ouder worden voorspelbaar is. “Dit betekent dat ouderen ook een eigen verantwoordelijkheid hebben om zich op een levensfase voor te bereiden waarin zij onder andere minder mobiel worden. Denk bijvoorbeeld aan het investeren in een geschikte badkamer. De financiële middelen van de gemeente zijn niet onbeperkt en we willen zo veel mogelijk zorg bieden aan hen die dat zelf niet kunnen en/of het hardst nodig hebben.”