Wat kunnen we verwachten van zorgplicht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkte de afgelopen tijd aan een duiding van de zorgplicht voor zorgverzekeraars. “Deze duiding is een hulpmiddel waarmee we duidelijk maken wat we specifiek van hen verwachten als de toegankelijkheid en continuïteit van zorg onder druk staat.”

Dit kan hen volgens de NZa helpen bij een bijzondere situatie zoals de corona-uitbraak, maar ook als een zorgaanbieder failliet dreigt te gaan of als de wachttijden voor bepaalde zorg structureel oplopen.

Lange wachtlijsten

Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet, moeten zorgverzekeraars zich inspannen om te zorgen dat hun verzekerden kunnen blijven rekenen op tijdige toegang tot zorg. Voorbeelden van hoe en wanneer zorgverzekeraars zich moeten inspannen zijn lange wachtlijsten en dreigende sluiting van een zorgaanbieder.

Knelpunten aankaarten

Maar zorgverzekeraars kunnen het niet alleen, aldus de NZa. “Samenwerking en coördinatie tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders en andere partijen, op landelijk en regionaal niveau, is nodig om knelpunten in de toegankelijkheid en continuïteit van zorg op te lossen. Zijn er knelpunten die een zorgverzekeraar niet alleen kan oplossen? Dan verwachten we wel dat dit ze dit op tijd aankaarten bij andere organisaties zoals bijvoorbeeld overheden, andere zorgorganisaties, zorgkantoren en gemeenten.”