‘Verzekeraar, neem je rol als regisseur’

Zorgverzekeraars zouden structurele verbeteringen binnen de zorg moeten ondersteunen. Onderzoeker Bart Noort stelt dat het huidige systeem daarvoor tekortschiet en dat de overheid moet ingrijpen.

Het is een utopie te verwachten dat de huidige opzet van de zorgverzekeringsmarkt automatisch zal leiden tot betere zorg, schrijft de Groningse wetenschapper (gepromoveerd op het proefschrift ‘De zorginkoper als ketenregisseur’) in Het Parool. “Samenwerking tussen zorgaanbieders en -verzekeraars wordt belemmerd door beperkt onderling vertrouwen, te weinig klinische kennis bij verzekeraars en kortetermijndruk op de kosten.”

Zoals de netbeheerders

In plaats van marktwerking als doel te nemen, moeten beleidsmakers volgens Noort systeemregels richten op goed georganiseerde (chronische) zorg met samenwerking als uitgangspunt. “Wanneer zorgverzekeraars verantwoordelijk zijn voor hun eigen zorgregio, bijvoorbeeld zoals netbeheerders in de energiesector, zullen ze een groter belang hebben om te investeren in een gezonde regio op lange termijn.”

Wat heeft de meest meerwaarde

Daarbij zouden ketenbrede financiële afspraken moeten stimuleren dat zorg plaatsvindt waar die de meeste meerwaarde heeft voor de patiënt. Het huidige gebruik van jaarlijks overstappen naar een andere verzekeraar moet dan wel worden aangepast. “Maar ook dan blijft het de vraag of de zorgverzekeraar in staat is echt regisseur in de zorg te worden, of dat we dit aan de overheid moeten overlaten. Overheid en politici zullen in elk geval met een helder plan moeten komen over hoe zij de gewenste samenwerking in de zorg denken te realiseren.”